RETRAKCIE VO VEDECKOM PUBLIKOVANÍ

Open Science

Systém vedeckého publikovania obsahuje kontrolné mechanizmy, ktoré bránia preniknutiu nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií do vedeckého záznamu. Napriek poctivo vykonanému recenznému konaniu sa však môže stať, že chyby alebo akademické podvody vyjdú najavo až po publikovaní článku. V takom prípade patrí k zodpovednosti redakcie prijať opravné opatrenia. Stiahnutie článku z vedeckého časopisu alebo retrakcia je najkrajnejším prostriedkom opravy vedeckého záznamu.

Trend vzostupu retrakcií môže zvrátiť jedine účinné riešenie príčin. Mali by sme sa snažiť o zmenu atmosféry prostredia výskumu od nadmernej kompetitívnosti smerom k spolupráci. Súčasťou tejto zmeny by mala byť tiež reforma hodnotenia vedy, ktorá by znížila neadekvátnu motiváciu na publikovanie v prestížnych časopisoch.

ilustračné foto: pixabay.com
Share: