PROPOJENÍ NELINEÁRNÍHO INTERAKTIVNÍHO VYPRÁVĚNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ A TVORBY VIRTUÁLNÍCH SBÍREK V DIGITÁLNÍ KNIHOVNĚ: ZKUŠENOSTI Z PROJEKTU „HUMANITNÍ VĚDY DOKOŘÁN“

Digitálne humanitné vedy

V rámci spolupráce mezi Katedrou informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity a Moravskou zemskou knihovnou byl v uplynulých dvou letech realizován projekt „Humanitní vědy dokořán”, který se zaměřuje na integraci digitálního kulturního dědictví do sekundárního vzdělávání. Projekt spojuje digitální kurátorství, tvorbu virtuálních sbírek a vytváření digitálních vzdělávacích zdrojů (DVZ) pro studenty formou nelineárního interaktivního vyprávění pomocí nástroje Twine2. Tématika DVZ byla vybrána na základě výzkumu potřeb učitelů  a studentů a následné rešerše dostupných digitálních zdrojů.

Po implementaci byly DVZ testovány na středních školách, kde získaly kladné hodnocení za svou schopnost imerzního vtažení do komplexních historických a společenských témat a přínos k rozvoji klíčových žákovských kompetencí, jakou je i schopnost seberegulace učebního procesu. V článku je dále rozebrána role zapojených kurátorů digitální knihovny, hlavní témata DVZ a výzvy, kterým čelil pracovní tým během realizace projektu.

ilustračné foto: pexels.com

Share: