Projekt SANDI – rozhovor

Interview

Jedným zo zahraničných hostí tohtoročnej konferencie Knihovny současnosti bola i Tammy Westergard. Táto americká odborníčka, ako členka viacerých profesijných združení venuje pozornosť úlohe knižníc vo vzťahu k inovatívnemu vzdelávaniu a uplatneniu sa na trhu práce. Na podujatí predstavila projekt SANDI. Jeho podstatou je práve ten fakt, že knižnice môžu a majú pomáhať ku kvalitnému vzdelaniu a rovnako výhodným pracovným príležitostiam.

 

Rozhovor redakcia pripravila vďaka spolupráci s organizátormi konferencie Knihovny současnosti 2021. Pýtal sa Alojz Androvič zo sekcie Vedecká knižnica, Centra vedecko-technických informácií SR.

ilustračné foto: Milan Řísky, Sdružení knihoven ČR

Share: