Predstavenie projektu partnerských knižníc CVTI SR

Projects

Spoločnosť sa rapídnou rýchlosťou transformuje v dôsledku 4. priemyselnej revolúcie, vplyvom klimatických zmien, posunom života ľudí do online prostredia či najnovšie pandémiou. Knižnice, ako otvorené a dostupné miesta pre širokú verejnosť, by mali využiť svoju pozíciu a pripraviť verejnosť v rámci možností na blízku budúcnosť. Centrum vedecko-technických informácií SR sa práve preto rozhodlo aktívne podporiť verejné knižnice a vytvoriť sieť spolupracujúcich knižníc, ktoré budú spoločne podporovať nové digitálne zručnosti obyvateľov a prinášať inovatívne služby v rámci projektu Partnerské knižnice. Článok predstavuje možnosti zapojenia sa do projektu, jeho význam pre knižnice i širokú verejnosť, doterajšie aktivity a pripravované plány do budúcnosti.

ilustračné foto: pexels.com

Share: