POKLADNICE ČESKÉ LEXIKOGRAFICKÉ TRADICE

Digitálne repozitáre

Článek popisuje projekt na vytvoření úložiště moderních i historických českých slovníků, které bude obsahovat (budou-li k dispozici) bibliografické údaje, metadata, digitalizáty a plné texty ve standardizované podobě, tak aby mohly sloužit širokému spektru zájemců o český jazyk a jeho slovní zásobu. Přibližuje postupy, kterými lze údaje a data automatizovaně získané z digitálních knihoven dále zpracovávat (čistit, sjednocovat a transformovat), aby se hodily k další analýze a sdílení.

 

ilustračné foto: pixabay.com

Share: