OPEN SCIENCE, TÉMA, KTERÉ HÝBE SOUČASNOU VĚDNÍ POLITIKOU

Open access, open scienceopen accessopen scienceopen access

Open Science je společný název pro mnoho nových postupů, které příchodem internetu, rozvojem digitální technologie mění dosavadní způsob, jak se vědecký výzkum dělá, komunikuje a hodnotí. Otevřený přístup k vědeckým publikacím a datům jsou dva základní pilíře Open Science, ale další principy a postupy otevřené vědy se dotýkají v podstatě celého výzkumného cyklu. Cílem je podpořit přístup a efektivnější šíření i znovu využití výzkumných výsledků. Užitečnost vědeckých poznatků je omezená, pokud tyto znalosti nejsou efektivně šířeny. Open Science je také jednou z priorit nového Evropského rámcového programu pro výzkum a inovace – Horizon Europe.

Share: