OBCHODNE NEDOSTUPNÉ DIELA NA SLOVENSKU

Digital content

Článok sa zameriava na problematiku evidencie obchodne nedostupných diel v správe Slovenskej národnej knižnice v zmysle novelizovaného Autorského zákona a európskej legislatívy. Výsledky medzinárodnej spolupráce zaraďujú Slovenskú republiku k lídrom v oblasti realizovaných štrukturálnych digitálnych projektov v rámci príspevku do portálu EUIPO.

Metódy a skúsenosti Slovenskej národnej knižnice poskytujú neoceniteľné informácie pre budúcich používateľov a partnerov v oblasti aplikácie európskej smernice do Autorského zákona v jednotlivých štátoch Európskej únie.

ilustračné foto: pexels.com
Share: