O ZANGAŽOVANOSTI, SPOLUPRÁCI AJ PLÁNOCH S VÍTOM RICHTEROM

Interview

Na sklonku roku 2021 prezentoval PhDr. Vít Richter, riaditeľ Knihovnického institutu NKČR, príspevok s názvom Zpřístupnění děl nedostupných na trhu. Podal v ňom situačnú správu o súčasnom stave sprístupnenia DNNT, spolupráci s vydavateľmi a výhľade budúceho vývoja systému DNNT v Českej republike.

Hĺbka prezentácie, ktorá dokumentuje popredné miesto Českej republiky v riešení problematiky DNNT podnietila redakciu ITlib. Informačné technológie a knižnice, položiť odborníkovi niekoľko otázok.

foto: archív Vít Richter

 

 

Share: