Nový produkčný FabLab CVTI SR na Slovenskej technickej univerzite

Inovatívne technológie a služby v knižniciach

Činnosť dielne FabLab sa v roku 2022 rozšírila o nové pôsobisko v centre mesta. Tvorivá, produkčná a edukačná činnosť pomocou najmodernejších výrobných technológií 21. storočia sa realizuje priamo na pôde Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU (Slovenskej technickej univerzity) v priestoroch v ktorých CVTI SR prevádzkuje aj študovňu vedeckej knižnice CVTI SR. Dostupnosť pracoviska v centre na Radlinského ulici pre nás predstavuje strategickú výhodu.

Článok ponúka čitateľovi stručný prehľad technologického zabezpečenia, produkčných možností a hlavných činností dielne.

foto: Fablab Bratislava, CVTI SR
Share: