NOVÉ PRAVIDLÁ CITOVANIA PODĽA ISO 690 Z ROKU 2021

Citovanie

Príspevok reaguje na nové vydanie citačného štandardu ISO 690 z roku 2021, prevzatého do slovenského prostredia ako STN ISO 690 v roku 2022 v anglickom jazyku. Cieľom autoriek bolo interpretovať znenie normy pre slovenských používateľov so zameraním na zmeny, ktoré norma zavádza do platnosti. Hotová interpretácia bola prediskutovaná so zainteresovanými odborníčkami na problematiku citovania v Slovenskej republike, ktoré sú uvedené v poďakovaní. Výsledkom je súbor pravidiel pre zápis bibliografických údajov do bibliografického odkazu pre rôzne (aj nové) druhy informačných zdrojov, návrh schém pre bibliografické odkazy s presne stanoveným poradím bibliografických údajov a predstavenie zmien v systémoch citovania. Autorky v príspevku poukazujú na viaceré nezrovnalosti, ktoré nové vydanie štandardu prináša, a pokúšajú sa o jednoznačnú interpretáciu.

ilustračné foto: pixabay.com
Share: