MOŽNOSTI ZÁPISU TECHNICKÝCH METADÁT DIGITÁLNYCH OBJEKTOV A VYTVORENIE VLASTNEJ METADÁTOVEJ SCHÉMY PRE ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE

Digital content

Technické metadáta slúžia k zaznamenávaniu technických vlastností digitálnych objektov a umožňujú spolu s ďalšími typmi metadát uchovávať, ochraňovať a spravovať archivované objekty. Sú potrebné k monitorovaniu stavu archivovaných digitálnych objektov, k plánovaniu a vykonávaniu ochranných opatrení (migrácia) a pre správnu prezentáciu objektov používateľom digitálneho obsahu.

Pre zaznamenávanie technických metadát existujú štandardizované metadátové schémy a sú dostupné nástroje, ktoré dokážu technické vlastnosti extrahovať a výstup formátovať práve do týchto štandardizovaných schém. V rámci Národní digitální knihovny sa technické vlastnosti digitálnych objektov zaznamenávajú už od začiatku projektu a sú súčasťou archivačných balíčkov.

 

Článok sa zameriava na možnosti zápisu technických metadát v digitalizačnej praxi pamäťových inštitúcií vo svete a v druhej časti článku popisuje vytvorenie vlastnej metadátovej schémy nazvanej ndktech, ktorá vznikla pre potreby dlhodobej ochrany elektronických publikácií.

foto: pexels.com
Share: