LBD ako nová kompetencia informačných špecialistov v kontexte znalostnej spoločnosti

Znalostný manažment

Vývoj nových informačných technológií spôsobuje výrazné sociálno-ekonomické zmeny. Nárast objemu dát a informácií v digitálnej forme presúva náš život do digitálneho informačného prostredia a zároveň zvýrazňuje potrebu nových kompetencií. Mení sa infraštruktúra vedy ako hlavného predmetu záujmu  informačných vedcov.

Potrebu nových služieb s pridanou hodnotou pre vedeckovýskumných pracovníkov môžu pomôcť naplniť systémy LBD (Literature-Based Discovery), zamerané na objavovanie implicitných vzťahov vo vedeckej literatúre.

 

ilustračné foto: pexels.com

 

Share: