KISK ONLINE – platforma otevřených univerzitních online kurzů informační gramotnosti a místo praxe začínajících tutorů

Innovative information services information literacyKISKonline education

 

Článek představuje novou platformu KISK ONLINE Katedry informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně a s ní spojené koncepty. Mezi ty patří online tutoring jakožto jedna z rolí knihovníka, otevřené online kurzy jako způsob doručení informačního vzdělávání veřejnosti a otevřené vzdělávání jako jeden z cílů Masarykovy univerzity i Evropské unie.

 

KISK ONLINE – Open University Online Courses Information Literacy With Support of Tutors

The article presents a new platform of the Department of Information and Library Studies at Masaryk University KISK ONLINE and related concepts. These include online tutoring – as one of the roles of a teaching librarian, open online courses – as a way of delivering information literacy topic to the public and open education – as one of the strategic goals of Masaryk University and the European Union.

 

Share: