Issue 3/2020

Introducing

Súčasnú knižnično-informačnú vedu reprezentuje aj viac ako sto hesiel

Jubilujúca Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK pripravila nový výkladový slovník. Vyše stovka hesiel má poskytnúť najmä základnú orientáciu pre študentov a mladých...

Propagácia elektronických informačných zdrojov na UNIZA cez sociálne siete

Elektronické informačné zdroje sú neoddeliteľnou súčasťou knižnice. Cieľom každej knižnice je vytvoriť proces, ktorý maximalizuje ich využívanie. Článok popisuje...

Jsem knihovník a rád bych se bavil o tom, co znamená knihovna propolečnost a ekonomiku

Mívám pocit uspokojení, když dám svému kocourovi nějakou dobrotu a dívám se, jak mu chutná. Rád vařím a stejně tak bývám spokojený, když pohostím přátele. Podobné pocity...

Open Science

Prečo potrebujeme Národnú stratégiu pre otvorenú vedu?

Otvorená veda prináša vyššiu efektivitu, dôveryhodnosť, reprodukovateľnosť, viditeľnosť a potenciál spolupráce. Slovenská veda potrebuje otvorenosť nielen ako liek na mnohé súčasné...

Innovative information services

KISK ONLINE – platforma otevřených univerzitních online kurzů informační gramotnosti a místo praxe začínajících tutorů

  Článek představuje novou platformu KISK ONLINE Katedry informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně a s ní spojené koncepty. Mezi ty patří online tutoring...

Anniversary

Výročie samostatnej Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK v kontexte rozvoja informačnej vedy na Slovensku

V tomto roku si pripomíname 60. výročie vzniku samostatnej Katedry knižničnej a informačnej vedy na Filozofickej fakulte UK (školský rok 1960/61). Aj keď sa knihovníctvo na fakulte začalo...

Innovative information services

Trendy lokálneho SEO a vyhľadávania

Lokálne vyhľadávanie predstavuje jednu z najfrekventovanejších foriem získavania a využívania informácií v súčasnosti.Umožňuje nám vyhľadávať informácie v konkrétnej situácii pri...

Speech

Otázkou „Kde sú tie informácie, ...?

Where is the Life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? T. S. Eliot: The Rock, 1934.   Otázkou „Kde sú...

Main Articles

Dimenzie informačnej gramotnosti v ére digitálneho prístupu k informáciám

Schopnosť pracovať s informáciami, vedieť si nájsť potrebné a relevantné informačné zdroje a efektívne ich využiť pri riešení úloh v pracovnom i súkromnom živote je kompetencia,...

Main Articles

Aplikácia eye-trackingu vo výskume čítania

Čítanie je jedným z najtrvalejších a najvýznamnejších kognitívnych vynálezov ľudstva (Huetting a Mishra, 2014). Mnohé z charakteristických čŕt a aspektov vyjadrovania a myslenia nielen...