K JUBILEU JAROSLAVA ŠUŠOLA: EMPATICKÝ KOMUNIKÁTOR, PEDAGÓG A MANAŽÉR

Anniversary

V novembri tohto roka sme si pripomenuli životné jubileum Jaroslava Šušola a reflektujeme jeho prínos do vedeckej, odbornej, pedagogickej aj manažérskej práce v informačnej vede na Slovensku. Životný a profesionálny príbeh profesora informačnej vedy Jaroslava Šušola sa začal v novembri 1963. Životný a profesionálny príbeh profesora informačnej vedy Jaroslava Šušola sa začal v novembri 1963. Študoval na Univerzite Komenského v Bratislave na Katedre knihovníctva a vedeckých informácií od roku 1982. Po skončení štúdia v odbore vedecké informácie a knihovníctvo – anglický jazyk získal v roku 1986 titul PhDr., neskôr ukončil doktorandské štúdium (PhD.) v roku 1993 a v roku 2003 sa habilitoval a získal vedecko-pedagogický titul docent. Od roku 2011 je profesorom knižničnej a informačnej vedy na FiF UK v Bratislave. Ako pedagóg aj akademický funkcionár spojil svoj profesionálny život s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave od roku 1986.

 

ilustračná foto: https://www.facebook.com/kkivba
Share: