Jsem knihovník a rád bych se bavil o tom, co znamená knihovna propolečnost a ekonomiku

librarianlibrariessociety

Mívám pocit uspokojení, když dám svému kocourovi nějakou dobrotu a dívám se, jak mu chutná. Rád vařím a stejně tak bývám spokojený, když pohostím přátele. Podobné pocity uspokojení zažíváme pokaždé, když někomu pomůžeme funkčně a příjemně uspokojit jeho aktuální potřebu. V knihovnách se to děje denně. V souvislosti s uspokojením potřeby něco zjistit, něco se naučit, zorientovat se v nějakém problému, učit své dítě číst, tvořit, potkávat se s jinými a hrát si, naučit a předat něco, co sám umím, odpočinout si nebo se pobavit, najít klid pro studium a práci, napsat a vytisknout životopis při jejím hledání, najít pomůcky a nástroje, které zrovna potřebuji, včetně internetu, setkat se s lidmi se stejným zájmem, se spolužáky nebo s kolegy kvůli práci na projektu, s inspirativními osobnostmi, s kulturním a literárním světem. To všechno nás učí základním schopnostem a dovednostem pro kvalitní život v znalostní společnosti. A s těmito dovednostmi a možnostmi, které nám knihovny dávají, být pro tuto společnost přínosnější. Dokonce i v ekonomickém smyslu. Myslím si totiž, že knihovny, vším, co lidi učí a poskytují jim, jsou základními kameny ekonomiky.

A protože o všem, co si myslím, zároveň obvykle pochybuji, přemýšlím, jak tuto hypotézu ověřit a jestli to vůbec jde. Jsem přesvědčený, že je toto zjištění důležité. Protože pokud by tomu tak bylo, ukázalo by se jako velká chyba jakkoliv omezovat zdroje knihoven v krizových obdobích.

I am a Librarian and I Would Like to Talk About what a Library Means to Society and Economics

Public libraries are economic drivers of every community. Mostly unrecognized, helping silently in improving all kinds of literacies, providing safe space to work, study, meet or to search for help. How to evaluate what a library really delivers to people of a city is one of the most complex challenges in librarianship these days for me. Not only how to measure the benefit that people get from library-based services, but also how to demonstrate and prove values that these services supply to a community as well as individuals. This way we could answer how investing in libraries leads to higher educated, better connected, more economically active and responsible people and society. I believe that one of the ways to strengthen a library‘s position within a system are its abilities to cooperate widely, adapt flexibly and evaluate thoroughly. Especially in today‘s economic world hard time s.

Share: