JESENNÝ SEMINÁR AKADEMICKÝCH KNIŽNÍC 2023 O OTVORENEJ VEDE

Novinky

Vo štvrtok 23. 11. 2023 sa na pôde CVTI SR v Bratislave uskutočnil ďalší ročník tradičného jesenného seminára akademických knižníc, organizovaný sekciou akademických knižníc Slovenskej asociácie knižníc (SAK) v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVAM) a Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Program pozostával z troch prednášok zameraných na problematiku otvorenej vedy, tentokrát aj so zahraničnou účasťou dvoch hostí z Českej republiky, a z konštruktívnej diskusie k štatistickému zisťovaniu o akademických knižniciach a k sprístupňovaniu externých licencovaných elektronických informačných zdrojov (EIZ).

ilustračné foto: pixabay.com
Share: