JESENNÝ SEMINÁR AKADEMICKÝCH KNIŽNÍC 2022

Novinky

Dňa 1. 12. 2022 sa na pôde Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) uskutočnil jesenný seminár akademických knižníc s tematickým zameraním na inovácie knižnično-informačných služieb. Podujatie organizačne zabezpečovalo oddelenie Slovenskej pedagogickej knižnice Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) v spolupráci so Sekciou akademických knižníc Slovenskej asociácie knižníc (SAK) a CVTI SR ako hostiteľskou organizáciou. Fyzicky sa ho zúčastnilo 35 pracovníkov knižníc, ďalších 51 záujemcov bolo zaregistrovaných na účasť prostredníctvom online prenosu cez službu MS TEAMS.

 

ilustračné foto: pexels.com
Share: