Inovační kurzy pro knihovníky v ČR

Librarian in new millenniuminnovative serviceslibrarianeducation

 

V příspěvku je představen model/systém rozdělení nabídky kurzů pro jednotlivá profesní zaměření zaměstnanců knihoven od pracovníků v procesech, přes služby až po další činnosti vyplývající z potřeb a z katalogu prací v knihovnách. Model byl představen na konferenci Knihovny současnosti, pořádaný Sdružením knihoven v listopadu 2020.

 

 

Innovative cources for librarians in Czech republic

The contribution presents a model/system of distributing the offer of courses for individual professional orientations of library staff from workers in processes, through services to other activities arising from needs and from the catalogue of works in libraries. The model was presented at the konference „Knihovny současnosti“, organised by the Association of Libraries in November 2020.

Share: