Issue 4/2020

Zapojte sa do výzvy, kde dôležitý názor aj mladých čitateľov a milovníkov knižníc

Názor mladých čitateľov a milovníkov knižníc aktuálne zaujíma odborníkov. Doktorandka z odboru knižničnej a informačnej vedy pripravuje výskum, v ktorom sú ich skúsenosti dôležité....

INFOS 2021

INFOS 2021

Cieľom medzinárodného knižnično-informačného sympózia INFOS je reflexia súčasného stavu knihovníctva na Slovensku a v zahraničí, náčrt jeho vývoja v budúcnosti, vzájomné...

Information Technologies

DL4DH – Digital Libraries for Digital Humanities - nový projekt na vytěžování obsahu digitálních knihoven

Knihovna Akademie věd ČR, Národní knihovna ČR a Moravská zemská knihovna v Brně iniciovali projekt, jehož cílem je přispět k vytěžování dat z digitálních knihoven pro vědecké...

Information Technologies

Vplyv teploty a relatívnej vlhkosti na vybrané médium CD-R

Príspevok prvotne definuje základné štruktúry zloženia nosičov prvej generácie, kde môžeme nájsť komparáciu tzv. lisovaných a vypaľovaných CD nosičov. Pozornosť je venovaná aj...

Innovative services

Půda v Městské knihovně v Poličce

Nejmladší oddělení Městské knihovny v Poličce – Centrum technického vzdělávání Půda se veřejnosti otevřelo v září 2019. Centrum vzniklo za podpory fondů EU, programu IROP,...

Librarian in new millennium

Inovační kurzy pro knihovníky v ČR

  V příspěvku je představen model/systém rozdělení nabídky kurzů pro jednotlivá profesní zaměření zaměstnanců knihoven od pracovníků v procesech, přes služby až po další...

Librarian in new millennium

Změna technologie pro změnu role knihovníka

Technologie identifikace knihovních dokumentů pomocí radiofrekvenčních čipů místo načítání čárových kódů přináší úsporu času v některých nejběžnějších knihovních...

Librarian in new millennium

Zmeny v skladbe povolaní v 21. storočí

Vplyvom priemyslu 4.0 dochádza k výraznej zmene v profesijnej štruktúre, resp. v skladbe povolaní v hospodárstve. Za obdobie posledných troch desiatok rokov sa počas troch recesií nejakým...

Introducing

KOHA – prehľadný systém pre moderné knižnice

KOHA je open-source knižnično-informačný systém (angl. skr. ILS), ktorý dokáže svojou funkcionalitou plne konkurovať iným komerčným systémom. Mnohé knižnice po celom svete, ktoré...

Speech

Príhovor

Tak už to na svete chodí. My, ľudia, si radi myslíme, že sme všetko okolo nás vďaka sile svojho intelektu pochopili, zvládli, zmenili na svoj obraz a máme veci pod kontrolou. A príroda...

Main Articles

Výsledky SEO analýzy vzorky svetových DSpace repozitárov

Cieľom predloženého článku je stručne načrtnúť potrebu SEO (Search Engine Optimization) procesov nad online dostupnými informačnými systémami, medzi ktoré patria aj digitálne knižnice...

Main Articles

Alternatívne bibliometrické indikátory na Slovensku: čo odhalil výskum

Článok prináša sumarizáciu výsledkov výskumu, ktorý bol realizovaný ako súčasť dizertačnej práce autorky v rámci doktorandského štúdia na Katedre knižničnej a informačnej vedy UK...