IMPLEMENTÁCIA UMELEJ INTELIGENCIE AKO ODPOVEĎ NA NOVÉ VÝZVY INOVATÍVNYCH DIGITÁLNYCH SLUŽIEB KNIŽNÍC

Interview

České a slovenské knižnice v priebehu posledných dvoch dekád úspešne zvládli procesy digitalizácie, sprístupňovania a dlhodobej archivácie. V súčasnosti sa ocitáme v ére veľkého množstva digitalizovaných dokumentov roztrúsených medzi inštitúciami naprieč celou Európou. V súvislosti s rozširovaním služieb umelej inteligencie do spoločnosti čelia digitálne knižnice a ich vlastníci novým výzvam, a to najmä v oblasti inteligentných online služieb pracujúcich nad digitalizovaným obsahom. V očiach našich používateľov sa stále viac objavujú očakávania poskytnúť komplexný informačný produkt v reálnom čase, a to napriek existujúcim jazykovým, systé-movým a medziinštitucionálnym bariéram, ktoré sú vytvorené nielen rôznymi systémami digitálnych knižníc, ale aj ich metadátovými popismi. V tomto kontexte sa knižnice stanú jednými z inštitúcií, od ktorých ich používatelia budú čoskoro očakávať podobné technologické inovácie.

V aktuálnom čísle Vám prinášame rozhovor s námestníkom riaditeľa Moravskej zemskej knižnice Ing. Petrom Žabičkom, v ktorom sa budeme venovať aktuálnym technologickým výzvam v oblasti elektronických služieb knižníc a projektom, ktoré Moravská zemská knižnic.

ilustračné foto: MZK

Share: