ĎALŠÍ ROK S KONZORCIOM KNIŽNICE PRE SLOVENSKO

Knižnice pre Slovensko

Už je to tretí rok, čo vedecká knižnica Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) začala aktívnu spoluprácu s verejnými knižnicami po celom Slovensku v rámci iniciatívy Knižnice pre Slovensko (KPS), ktorej cieľom je posunúť slovenské knihovníctvo vpred a prinášať nové, inovatívne služby pre verejnosť. Cieľom aktuálneho príspevku je priniesť odpočet zrealizovaných aktivít za posledný rok a načrtnúť plány do roku 2024.

 

ilustračné foto: FB Fablab Slovensko
Share: