CVTI SR HOSTILO MEDZINÁRODNÚ VEDECKO-ODBORNÚ KONFERENCIU INFORMAČNÉ INTERAKCIE

Novinky

Po trojročnej pandemickej prestávke sa v dňoch 20. a 21. októbra 2022 opäť konala medzinárodná konferencia Informačné interakcie. Na jej organizácii sa spolu s Katedrou knižničnej a informačnej vedy (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) podieľali aj Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky a Univerzitná knižnica v Bratislave. Sponzormi a partnermi podujatia boli SVOP, spol. s r. o., ITlib. Informačné technológie a knižnice a Cosmotron Slovakia & Bohemia.

 

 

ilustračné foto: Informačné interakcie
Share: