ČO MAJÚ SPOLOČNÉ DATABÁZA ERIH PLUS A NÓRSKE ZOZNAMY?

Citačné registre

Vedecká obec stále hľadá spôsoby, ktoré by umožnili spravodlivo hodnotiť výstupy rôznych vedných disciplín zohľadňujúc všetky ich špecifiká. Scientometrickými, striktne štatistickými kritériami plošne aplikovanými na výstupy vedy a výskumu trpia predovšetkým spoločenské a humanitné vedy. „Nórsky model“ hodnotenia používa ako jeden z nástrojov evalvácie spoločenských a humanitných vied indexy európskych vedeckých časopisov, vydavateľov a publikačných kanálov. Prvým z nich je index ERIH, ktorý sa v roku 2014 presunul z Európskej nadácie pre vedu so sídlom Štrasburgu do Nórskeho centra pre výskumné dáta so sídlom v Bergene. Centrum už v tom čase spravovalo Norwegian Scientific Index, u nás známy aj ako Nórsky zoznam alebo Nordic List. Od roku 2021 oba indexy zastrešuje nová organizácia v Bergene. Článok mapuje, čo majú registre spoločné, v čom sa odlišujú, ako funguje proces podávania návrhov na zaradenie publikačných kanálov a aké musia spĺňať kritériá.

ilustračné foto: pixabay.com
Share: