Tieňoví čitatelia – tieňové výpožičky

NISPEZ presents

skalkova1.jpg (27183 bytes)
   Ide o scenár otázok určite známy v každej knižnici:
Prečo je menej výpožičiek? Prečo klesol počet čitateľov? Kto sú naši čitatelia?
Kde sú naše výpožičky?

Aj v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove tieto otázky stále
riešime, lebo sme presvedčení, že požičané knihy neostávajú len pri registrovanom
čitateľovi a evidovanej výpožičke, že sa určite ďalej požičiavajú a čítajú
aj medzi našimi tzv. tieňovými čitateľmi. Keďže by sme radi vedeli, koľko
takýchto neevidovaných výpožičiek nám asi uniká,  pokúsili sme sa to zistiť
malou anketou medzi našimi čitateľmi. A dospeli sme k zaujímavým, až
šokujúcim zisteniam.

V mesiaci máj 2010 prebehol v našej knižnici anonymný prieskum,
ktorý sa týkal požičiavania kníh vypožičaných z knižnice ďalším čitateľom.
Prieskum prebiehal v tlačenej a elektronickej forme.

Dotazník bol stručný – čitateľ mal uviesť odpoveď len na
tri otázky: 

 1. Knihy požičané v našej knižnici požičiavam na čítanie ďalej
  (napríklad členom domácnosti, susedom, priateľom…).
  ÁNO/NIE
  Ak ste v prvej otázke zakrúžkovali áno, pokračujte, prosím, v odpovediach na
  ďalšie otázky.
 2. Uveďte počet osôb, ktorým poskytujete knižky z knižnice na
  čítanie:
 3. Uveďte dôvod:

Možnosť vyplniť dotazník v tlačenej podobe využilo 281
čitateľov.
Dotazník v elektronickej podobe na webovej stránke knižnice vyplnilo 23 čitateľov.
Prieskumu sa spolu zúčastnilo 304 čitateľov.

Zhrnutie výsledkov prieskumu

Vekové zloženie používateľov, ktorí požičiavajú z knižnice
požičané knihy ďalej:

 • najviac požičiavajú čitatelia od 10 do 19 rokov,
 • za nimi nasledujú čitatelia od 20 – 29 rokov, čiže žiaci a
  študenti,
 • potom sú to dospelí od 40 do 49 rokov a od 30 do 39 rokov,
 • záver tvoria dôchodcovia od 60 do 69 rokov.

Z uvedenej vzorky 304 čitateľov ďalej požičiava knihy
požičané z knižnice 173 čitateľov, čo je viac ako polovica (56,9 %) výpožičiek,
teda knihy požičané z knižnice z uvedenej vzorky respondentov nepožičiava ďalej len
131 čitateľov (43,1 %).

Registrovaní čitatelia, účastníci našej ankety, uviedli počet
383 ďalších, tzv. tieňových (neregistrovaných) čitateľov, čo je vzhľadom na
počet registrovaných čitateľov požičiavajúcich knihy ďalej (teda 173 čitateľov)
nárast o 221 %. Vzhľadom na celkový počet respondentov (304 účastníkov) je počet
tieňových čitateľov (383) o 126 % vyšší!

To znamená, že keby sme k počtu riadne registrovaných
čitateľov (304) prirátali tieňových čitateľov (383), vyšlo by nám, že knihy z
našej knižnice číta   687 čitateľov (čítajú tí, čo naše knihy
nepožičiavajú ďalej, čítajú tí, čo ich požičiavajú, a čítajú aj tieňoví
čitatelia, t. j. neregistrovaní).

Ak by sme to prerátali na štatistické údaje Knižnice P. O.
Hviezdoslava v Prešove za rok 2009, tak:

 • počet registrovaných čitateľov je 11 580,
 • počet tieňových čitateľov: 14 590,
 • evidovaný počet absenčných výpožičiek je 318 896,
 • prepočítaný počet tieňových absenčných výpožičiek: 401
  809.

V praxi to znamená, že skutočných čitateľov je o 126 %
viac ako registrujeme, rovnako aj počet absenčných výpožičiek je vyšší, a to sme
nebrali do úvahy fakt, že si jeden čitateľ môže požičať aj viac ako jednu knihu.

Z dôvodov, ktoré uviedli čitatelia (rozdelili sme ich podľa
vekových kategórií), prečo požičiavajú knihy ďalej, uvádzame na ilustráciu
niekoľko názorov, nakoľko mnohé z odpovedí boli  veľmi príbuzné, ba priam
rovnaké:

Deti do 9 rokov:

Sme kamoši.
Nevie čítať, čítame spolu.

Mládež do 19 rokov:

Pretože knihy sú v kníhkupectvách drahé a my tak
rady čítame.
Keď chcú.
Nemajú čas prísť do knižnice osobne.
Lebo sú dobré.
Mám mladšiu sestru, ktorá tiež rada číta.
Ak objavím nejakú zaujímavú knihu, dám ju prečítať aj iným.
Veľmi rád číta.
Lebo ich väčšinou zaujíma to isté.
Nudí sa.
Sestre to treba do školy.
Odporučím im ju alebo sa o ňu tiež zaujímajú a nechce sa im ísť si ju
požičať.
Aby som sa podelila o kultúrny zážitok.
Zaujal ich obsah knihy.
Lebo si to chcú tiež prečítať a pozrieť.
Dobrá kniha, ktorú si chce prečítať.
Lebo rád číta.
Chodíme spolu do knižnice a požičiavame si knihy medzi sebou, aby sme nemuseli
požičiavať 2x. Takže požičia jedna, čítame obe (2x rovnaká odpoveď).
Spolužiačkina mamka ma poprosila, aby som jej ju vypožičala, lebo nemá čas prísť.
Nemá čitateľský preukaz.
Nechce sa im chodiť osobne.
Tú knihu sme museli prečítať a nemala ju doma.
Na čítanie alebo na učenie z knižiek.
Chcem pomôcť, odporučím dobrú knihu.
Na čítanie.
Lebo radi čítame, aj kvôli škole, ale hlavne baví nás to.
Spolužiačky nemajú čas.
Radi čítame.
Ak ma kniha zaujme, určite ju odporúčam priateľom a rodičom, keď ju prečítam,
tak im ju požičiam.
Nemajú knižničný preukaz, zháňajú knihy, ktoré nie je nikde inde dostať
a páčia sa im.
Pretože nemajú vlastný preukaz a nemajú čas, aby si prišli vybrať knihu.
Lebo preukaz mám ja a je zbytočné kupovať si ďalší, keď môžem brať knižky
na jeden.
Nemajú preukaz, páčia sa im knihy a chcú si ich prečítať.
Sú v PO iba na internáte a nezaregistrovali sa do knižnice a knihy sú
pre nich potrebné.
Súrodenci a rodina.
Páčili sa im a chceli si ich prečítať hneď.
Vypožičaná dobrá kniha, ktorú v knižnici iný nenašiel.
Nemajú vlastný preukaz, alebo nemajú čas zájsť si knihu požičať.
Mamke, nemá čitateľský preukaz, berie na môj občas.
Na školské práce, úlohy.
Babke požičiavam väčšinou romantické knihy, pretože nikde nemajú taký výber ako
v centrálnej požičovni a poprípade kamoškám, lebo nemajú čitateľský
preukaz.
Pretože požičiavam mojej mame  a babke, lebo rady čítajú a vedia, že
ja chodím do knižnice.
Osveta ľudstva.
Keď sa mi kniha veľmi páči, snažím sa ju posunúť aj ostatným.
Ak ma nejaká kniha osloví, posuniem ju ďalej.
Zvyčajne, ak sú to nové a známe knihy, tak preto, aby si aj príslušníci mojej
rodiny mohli príjemne oddýchnuť.
Ak ma kniha zaujme, dám ju prečítať aj mamke a spolužiačke, aby si prečítali.
Zaujímavá kniha, škola – práce, spoločné záujmy.
Ak cítim, že kniha je taká dobrá, že stála za to, aby si ju prečítali aj iní, ak
mám knihu, ktorá dokáže pomôcť iným.
Škola, štúdium.
Ako jediná z rodiny mám preukaz.

Ľudia vo veku 20 – 29 rokov

Manželovi, keď konečne dostane chuť niečo čítať.
Nedostatok povinnej literatúry.
Nezaregistrovanie všetkých kamarátov v knižnici.
Žijeme spolu v domácnosti.
V rodine, keď sa im páči.
Materská dovolenka.
Sú spolu so mnou na internátnej izbe.
Práca do školy.
Nedostatočný počet kníh v knižniciach, dlhé čakanie za rezerváciou.
Pracuje mimo Prešova.
Podeliť sa o to, čo sa páči aj mne, prípadne požičiam niečo konkrétne pre
nich.
Tie knihy, ktoré si požičiavam, zaujímajú aj môjho priateľa, s ktorým bývam
a takisto mamu a sestru. Nikdy im ich ale nenechávam.
Kvôli škole.
Ak je to zaujímavá kniha, priatelia si ju radi prečítajú.
Málo duplikátov, pre štúdium je niekedy ťažké zohnať dôveryhodné duplikácie.
Pretože nebývajú v Prešove.
Nečítajú veľmi často a preukaz by nevyužili.
Pomoc pri písaní bakalárskej práce.
Požičiavame si preukaz so sestrou.
Ak sa mi kniha páči, tak ju odporúčam.
Mamke posúvam knihy, ktoré si prečítam, takisto aj sestre.
Rovnaké štúdium.
Lebo to potrebujú.
Spolužiaci nie sú zapísaní v tejto knižnici a potrebné knihy nezohnali
v iných knižniciach.
Buď je to neregistrovaný čitateľ, alebo kvôli rozšíreniu vedomostí, alebo pre
zaujímavosť.
Nie je odtiaľ.
Ja si väčšinou požičiavam knihy s ručnými prácami a tie zaujímajú aj
mopju maminu a kamarátku.
Ak nie je viac kníh a danú knihu potrebujú aj spolužiačky.
Je to mamkin veľký koníček.

Ľudia vo veku 30 – 39 rokov

Synovi, lebo preukaz je na mňa, knižky si vypožičiavam pre
neho, má 4 roky, nemá svoj preukaz.
Dlhšia doba čakania na vypožičanie niektorých kníh z dôvody vypožičania.
Ak sa dostanem k dobrej knihe, posuniem ju ďalej.
Chcem, aby si ich prečítali, aby sme sa mohli o nich rozprávať.
Je dôchodkyňa a doma sa stará o manžela ŤZP, takže nemá čas prísť do
knižnice.
Lebo nekupujem všetky časopisy, ktoré máte v čitárni.
Deti pod 6 rokov a manžel, ktorý nemá čas chodiť do knižnice.
Manžel a 2,5 ročný synček, do knižnice chodím kvôli nemu, inak sme
s manželom čitatelia ŠVK.
Susedom sa nechce chodiť do knižnice.
Mamke, máme rovnaký vkus na knihy.
Vzájomné požičiavanie.
Bývame v jednej domácnosti.
Záujem o tému.
Radi čítajú knihy a do prešovskej knižnice  teda aj do prešova sa
nedostanú veľmi často a je tu väčší výber kníh.
Bývame v spoločnej domácnosti.
Záujem o danú tému.
Štúdium.
Žena na MD, kolegyňa.
Rozšírenie obzoru.
Sú mimo Prešova.
Nemajú čas alebo nikdy neboli vo vašej knižnici.

Ľudia vo veku 40 – 49 rokov

Zaujíma ich podobný žáner, odporúčam im dobrú knihu,
ktorú som prečítala.
Ak ma zaujme kniha, posúvam ju ďalej.
Požičiavam si učebnice na precvičovanie jazykových zručností študentov
(dospelých).
Imobilný dôchodca.
Zaujímavý text, článok, rada, informácie.
Z finančných dôvodov.
Mame, lebo ťažko chodí.
Nebýva v blízkosti knižnice, ide o staršiu osobu.
Nie je to pravidelné, iba keď kniha zaujme.
Knihy v rámci rodiny – manželka, dospelé deti.
Vzájomné vypožičiavanie.
Manžela bolia nohy, ale rád si prečíta dobrú knihu.
Záujem o slovenskú knihu.
Knihy číta moja mama, bývame v spoločnej domácnosti.
Zbytočné preukazy na každého člena domácnosti, šetríme naše lesy.
Nemoc, staroba.
Mám to po ceste.
Téme.
Syn a manžel.
Tiež člen knižnice.

Ľudia vo veke 50 – 59 rokov

Zaujímavá kniha, o ktorej rozprávam, a tak si ju
požičajú a prečítajú.
Sú to moje dcéry.
Rodinní príslušníci.
Ako učiteľka im odporúčam knihy, ktoré potrebujú na zdokonaľovanie jednotlivých
zručností.
Bývame v jednom byte a preto vyberám knihy pre všetkých členov domácnosti.
Nemôže chodiť.
Staršia pani.
Nemajú čas chodiť do knižnice.
Prelistovanie so záujmom o danú oblasť.
Spoločná domácnosť.
Rodinný príslušník si vezme na čítanie.

Ľudia vo veku 60 – 69 rokov

Priateľka, vymieňame si.
Z rodinných aj zdravotných dôvodov, nemôžu chodiť do knižnice.
Úspora času.
Sú na dôchodku, ako aj pre realizáciu vedomostí vo víre života.
Nemá čas chodiť do knižnice v okolí bydliska, je to pre ňu pohodlnejšie,
rozprávame sa o knihách.
Manžel rád číta, ale nemá čas ísť do knižnice.
Dcéra, vnučka – nemajú čas.
Nedostatok času z dôvodu iných záležitostí.
Radím im, aké sú dobré knihy, nemajú čas chodiť do knižnice sami.
Priateľky.
Dcéry.
Sú to rodinní príslušníci s rovnakým záujmom o literatúru, ktorú
vypožičiavam.
Členovia rodiny – matka, manželka.
Syn – tiež čitateľ.

Ľudia vo veku 70 rokov a vyššie

Sme už dôchodcovia.
Kamarátky.
Lebo chce.
Spoločná domácnosť
Pretože určitá osoba má záujem o knihu.
Záujem o čítanie.
Záujem o rovnaké knihy.
Má tiež rada zamilované knihy (ságy).
Rodine dcérkam.

Zaujímavé odpovede – o niektorých dôvodoch vieme, o
niektorých sme tušili, ale mnohé nám ani nenapadli. Podstatné je, že napadli našim
čitateľom. A teraz už je na nás, ako tieto údaje zužitkujeme vo svoj prospech.
Ponúka sa nám niekoľko návrhov: či  vytvoriť klub priateľov kníh rôznych
žánrov podľa obľúbenosti medzi čitateľmi. Dá sa uvažovať o 4 žánroch, klubové
stretnutia by sa striedali podľa žánru, takže by na jeden žáner pripadalo jedno
stretnutie v mesiaci. Klubové stretnutie by mohlo byť spojené s podávaním výborných
čajov alebo kávy, pohostenie by záviselo od členov klubu. Už len nájsť ochotnú
knihovníčku!!! Prípadne aj dve, tri či štyri!!!

Vymyslieť systém donášky do domu. Otázne je, či túto službu
sprístupniť širokej verejnosti, alebo iba dôchodcom a znevýhodneným čitateľom.
Ďalšou otázkou je spôsob objednávania kníh. Sú dve možnosti: čitateľ si objedná
konkrétne tituly a my mu ich podľa požiadavky prinesieme, alebo (myslím, že
efektívnejší): vytvoriť balík kníh, z neho ponúknuť čitateľovi na výber s tým,
že knihy, ktoré vráti, by boli automaticky ponúknuté nasledujúcemu čitateľovi (v
tom prípade by prvá domáca výpožička musela zodpovedať požiadavke čitateľa). Obe
možnosti sa dajú skombinovať.

Donáška by mohla fungovať 1 deň v týždni. Možno by bolo
možné požiadať o finančný príspevok na benzín mesto (nepravdepodobný úspech),
alebo spolupracovať so združeniami a organizáciami, ktoré znevýhodneným ľuďom
pomáhajú.

Čo tak spolupráca s nemocnicou v rámci donáškovej služby?
Pacient v nemocnici by mohol mať členské zadarmo v prípade, že by nebol zapísaný,
knihy by sme mu nosili my – týkalo by sa to detí aj dospelých. V prípade, že by
čitateľom bol, aspoň by využíval službu knižnice aj počas pobytu v nemocnici.

Rodinný preukaz:

Preukaz vedený na všetkých členov domácnosti, t. j. napr.
3-členná rodina = 1 rodinný preukaz, ale 3 registrovaní čitatelia.

Čo všetko urobíme, záleží od toho, či sa budeme snažiť
podchytiť aj tieňových čitateľov, aby sa zaregistrovali, alebo sa uspokojíme so
zistenou skutočnosťou. Ak sa aj uspokojíme, tak aspoň s potvrdeným zistením, ktoré
môžeme kedykoľvek použiť ako argument v náš prospech.

Ak vás naša anketa záujme, skúste si takúto alebo podobnú
urobiť aj medzi vašimi čitateľmi. Zaujímalo by ma, ako by podobný prieskum dopadol v
inej knižnici.

Podrobné vyhodnotenie prieskumu s grafmi plánujeme uverejniť aj
na portáli InfoLib. Možno bude pre niekoho dobrou inšpiráciou…

Share:
Issue content