Príhovor

Speech

richter.jpg (20118 bytes)    

PhDr. Vít Richter

Národná knižnica ČR
vit.richter@nkp.cz

 
Jak obstát v digitálním světě

Když se před sedmdesáti lety objevila televize, mělo hodně pracovníků knihoven strach, že lidé přestanou číst. Tyto obavy se nikdy nenaplnily, ale není pochyb o tom, že volný čas pro četbu knih se vlivem televize podstatně zmenšil. Když zhruba před patnácti lety začalo využívání internetu zasahovat nejširší veřejnost, i tehdy se objevily obavy z konce knihoven. Knihovny se ale velmi rychle naučily využívat informační technologie a internet k rozvoji svých vlastních služeb a zaznamenaly velmi dynamický rozvoj. Dnes knihovny stojí opět před další změnou – Google i jednotlivé státy zahájily nebo plánují hromadnou digitalizaci psaných i tištěných dokumentů. Není pochyb o tom, že v horizontu několika příštích desetiletí bude podstatná část tištěné produkce minulosti k dispozici i v digitální podobě. Zatím není uspokojivě vyřešena otázka autorských práv, ale je jisté, že i zde si společnost dříve nebo později najde taková řešení, která umožní přístup nejširší veřejnosti ke kulturnímu a vědeckému dědictví v digitální podobě.

Knihovny se takto poprvé od svého vzniku dostávají do přímé konkurence ve sféře svých nejzákladnějších funkcí, tj. shromažďovat, uchovat a zpřístupnit textové dokumenty. Proto je dnes stále častěji kladena otázka o budoucnosti tištěných médií a tím i knihoven. Internet a elektronická média zásadním způsobem ovlivňují lidskou komunikaci a mění také potřeby a požadavky uživatelů knihoven. V budoucnu bude platit mnohem více než v minulosti, že pro hodnocení rozsahu, forem a kvality služeb knihovny bude rozhodující především hodnocení jejich uživatelů. Osobní zkušenost se službami knihovny může být totiž objektivně hodnocena výhradně uživateli. V této souvislosti je nutné zvlášť zdůraznit, že není důležité, co si o kvalitě služeb myslí knihovna nebo její pracovníci, ale to, jak ji hodnotí lidé, kteří je reálně využívají, a zda knihovna poskytuje takové služby, které veřejnost skutečně potřebuje. Knihovny současnosti i budoucnosti musí velmi pozorně sledovat potřeby svých uživatelů a je nezbytností na tyto změny také velmi pružně reagovat. Pokud chtějí knihovny v budoucnu obstát v konkurenci s elektronickými médii, musí poskytovat pohotové a kvalitní služby. Soustavné sledování efektivnosti a výkonu knihovny i otevřenost pro inspiraci těmi nejlepšími ve své oblasti je jednou z dobrých metod, jak si zajistit místo v digitální budoucnosti.

 

richter_podpis.jpg (8215 bytes)            

Share:
Issue content