Príhovor

Speech

leitner.jpg (23554 bytes) Gerald Leitner

prezident EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations)
www.eblida.org 


Knižničná politika pre Európu

Rozvoj informačnej spoločnosti vyžaduje novú definíciu postavenia a cieľov všetkých inštitúcií, ktoré sa zaoberajú informáciami, poznatkami a kultúrou.

V posledných rokoch je zrejmé, že Európska komisia sa znovu čiastočne zameriava pozornosť na dôležitosť knižníc a ostatných kultúrnych inštitúcií.

Napriek tomu stále ešte nemáme spoločnú politiku týkajúcu sa európskych knižníc a ich dôslednej celoeurópskej koordinácie. Čo však už máme, sú niektoré iniciatívy, do ktorých sú zapojené aj knižnice.

S cieľom iniciovať aktívny dialóg o knižničnej politike v Európe vydala profesionálna organizácia EBLIDA a združenie NAPLE Forum na spoločnej konferencii v máji 2009 vo Viedni „Viedenskú deklaráciu“, v ktorej vyzývajú Európsku komisiu, aby prijala štyri uvedené odporúčania (1. vytvorenie dokumentu „Verejné knižnice v znalostnej spoločnosti“, 2. založenie Európskeho znalostného centra pre verejné knižnice, 3. vytváranie projektov EÚ podporujúcich zmysluplný a udržateľný rozvoj knižníc a 4. odstránenie reštriktívnych obmedzení z hľadiska autorských práv), ktoré by priniesli knižniciam obrovskú vlnu inovácií, posilnili by funkcie a potenciál knižničných služieb a zároveň by zlepšili spoluprácu prácu jednotlivých knižníc v rámci Európy a podporili by budovanie európskej znalostnej spoločnosti.

Ak veríme myšlienke spojenej Európy, ponúkajúcej rovnosť práv a príležitostí pre všetkých občanov, musíme tiež pracovať na vytvorení spoločnej európskej politiky pre knižnice. Každý, kto sa zaoberá lobistickými aktivitami, vie, že základom úspešného lobovania sú úplné a zrozumiteľné informácie. Teda ak chcem byť úspešný v lobovaní za knižnice na európskej úrovni, potrebujem mať o európskych knižniciach všetky dôležité informácie.

Posledné roky priniesli zopár iniciatív, ktoré boli venované zbieraniu informácií o knižniciach – spomínam si na PUBLICA, PULMAN alebo CALIMERA. Tieto projekty boli úspešné len v krátkodobom horizonte a po ich skončení zozbierané informácie neboli nikdy aktualizované a/alebo zverejnené na webe. Knižnice tvrdia, že poskytujú voľný prístup k akémukoľvek druhu informácií pre všetkých občanov, ale zároveň nie sme schopní poskytnúť dôležité informácie o európskych knižniciach tým, ktorých to zaujíma.

Na poskytovanie potrebných a aktuálnych informácií o európskych knižniciach potrebujeme vytvoriť Znalostné a informačné centrum, ktoré by zbieralo, sprostredkovávalo a rozširovalo informácie o knižničnom, informačnom a dokumentačnom sektore v Európe.

Chceme, aby Európska komisia podporila projekty financované z európskych fondov, ktoré podnecujú rozvoj knižníc zmysluplným a udržateľným spôsobom. Projekty by mali byť zamerané na rozvoj európskej knižničnej infraštruktúry, ktorá by doplnila existujúce projekty s vysokou politickou viditeľnosťou. Nesmieme pripustiť názor, že Európska digitálna knižnica môže nahradiť všetky knižnice, pretože knižnice vo všeobecnosti robia omnoho viac.

Ak chceme európsku znalostnú spoločnosť, potrebujeme aj zmeny v oblasti ochrany autorských práv, čo pokladáme za kľúčové. Ochrana autorských práv sa stále neprispôsobila digitálnej ére.

Čo však potrebujeme najviac, je pozitívna a presvedčivá vízia pre knižnice do budúcnosti, ktorú by sme mohli predstaviť Európskej komisii aj politikom členských štátov.

No na to, aby sme zachytili rozvíjajúcu sa európsku spoločnosť, potrebujeme novú víziu knižníc.

leitner_podpis.png (7546 bytes)     

Share: