Issue 1/2011

NISPEZ presents

Wiley Online Library

  Wiley Online Library patrí medzi popredné úložisko (archív) recenzovaných publikácií. Kombináciou technických inovácií a prísnym dodržiavaním publikačných štandardov bola...

NISPEZ presents

O informačnej politike a kultúrnom dedičstve

Úvod Slovné spojenie „informačná politika“ sa v odbornej literatúre stalo frekventovanejším najmä v 90. rokoch minulého storočia hlavne v súvislosti s úvahami o nástupe informačnej...

NISPEZ presents

Informatizácia verejnej správy SR v kontexte rozvoja informatizácie spoločnosti

Úvod Problematika informatizácie spoločnosti je v súčasnosti veľmi aktuálnou témou, ktorá sa rieši na pôde Európskej únie (ďalej len „EÚ“) i samostatne v rámci Slovenskej...

NISPEZ presents

Právo na súkromie v informačnej spoločnosti

Právo na súkromie predstavuje v súčasnosti základné ľudské právo, a preto je ako také chránené aj rôznymi legislatívnymi prostriedkami. Hranica medzi súkromným a verejným je však...

NISPEZ presents

Aktivity Európskej únie v oblasti eHealth

 Na rozvoj systémov a služieb eHealth existuje hneď niekoľko závažných dôvodov. V dôsledku starnutia európskej populácie totiž čelí Európska únia a jej členské štáty...

NISPEZ presents

E-obchod v informačnej politike Európy

Úvod Rozvoj ľudskej spoločnosti znamená zmeny vo viacerých jej aktivitách. Nové možnosti, ktoré poskytujú informačno-komunikačné technológie, znamenajú posun aj v obchodovaní a...

NISPEZ presents

Komunikácia o vede prostredníctvom informačného systému

Zvoniaci mobil a pevná linka súčasne, na obrazovke otvorený online formulár a blikajúca ikona elektronickej pošty oznamujúca množstvo nových správ. Začína sa ďalší dialóg s...

From abroad

Současný stav informační politiky ČR aneb život jako na houpačce po česku

Stručný úvod do současné informační politiky Informační politika, jako zastřešující pojem pro vládní aktivity podporující rozvoj informační společnosti určitého státu, nabývá...

From abroad

Informačná spoločnosť, informačná politika a knižnice – dokumenty IFLA

Problematika informačnej spoločnosti a slobodného prístupu k informáciám priamo súvisí s poslaním a praxou knižníc, a preto je aj obsahom významných dokumentov vydaných Medzinárodnou...

Introducing

Systémy ERM: Co je dobré vědět před tím, než systém nakoupíme/vytvoříme a implementujeme

Co je systém ERM? Systém ERM (Electronic Resource Management) je soubor pracovních procesů a nástrojů, které umožňují knihovníkům spravovat detailní informace týkající se EIZ v...

Introducing

Novinka spoločnosti Elsevier – platforma SciVerse

Mnohí z vás už majú skúsenosť s dvomi databázami, ktoré spoločnosť Elsevier na Slovensku ponúka svojim užívateľom – databázami SCOPUS a ScienceDirect. Spoločnosť Elsevier minulý...

From seminars

8. ročník konferencie Kniha ve 21. století

Kniha ve 21. století, známa aj pod skratkou K21, označuje medzinárodnú vedeckú konferenciu, už tradične organizovanú Ústavom bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-prírodovedeckej fakulty...

Introducing

Webovky.knihovna.cz – snadný krok k perfektnímu webu

Cílem příspěvku je představit projekt Webovky.knihovna.cz [1], který umožňuje knihovnám vytvořit si profesionální a přístupnou webovou prezentaci za příznivou cenu. Článek se také...

Infomix

Programové vyhlásenie vlády SR a informačná politika

Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010 – 2014   obsahuje z pohľadu informačnej spoločnosti nasledujúce aktivity: kapitola Demokratický štát   prístup k...

Infomix

Kniha o elektronickom podpise

Elektronický podpis je aj v Českej republike využívaný minimálne. Napriek nesporným výhodám, ktoré spočívajú najmä v rýchlejšej a pohodlnejšej komunikácii so štátnou správou,...

Infomix

Blog o digitálnych učebniciach

Na stránke http://digital-textbooks.blogspot.com nájdete blog, ktorý ponúka informácie zozbierané z webových sídel venovaných digitálnym učebniciam. Jednotlivé príspevky sú venované...

Infomix

Vyhľadávač Můj antikvariát

Zatiaľ v beta verzii beží projekt, ktorého ambíciou je vytvoriť jednotný prístup na prehľadávanie väčšiny českých antikvariátov. Špecializovaný vyhľadávač indexuje a prehľadáva...

Infomix

IKI 2011 – Informace, konkurenceschopnost, inovace

Štvrtý ročník konferencie sa konal 18. januára 2011 v priestoroch Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe – Jinoniciach. Na konferencii odzneli tieto príspevky: Milan Špála: ...

Introducing

MojeID

Asi väčšina používateľov internetu sa stretáva pri využívaní rôznych webových služieb s nutnosťou opakovane sa prihlasovať a vyplňovať registračné údaje,  prihlasovacie mená...

Introducing

Hladká konverzia prináša okamžité výsledky využívania technológie RFID (prípadové štúdie)

V posledných rokoch výrazne pribúda v knižniciach po celom svete zavádzanie technológie automatizácie procesov založenej na rádiofrekvenčnej identifikácii (RFID). Slovensko nie je...

Speech

Príhovor

Gerald Leitner prezident EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) www.eblida.org  Knižničná politika pre Európu Rozvoj informačnej spoločnosti...

Main Articles

Informačná politika v kontexte spoločensko-politických procesov 21. storočia

Úvod – politika ako „umenie možného“ Termín politika (z gréckeho polis – mesto, resp. politiké techné – správa mesta/štátu) svetové výkladové slovníky (Business Dictionary,...

Main Articles

Česká informační politika včera a dnes

Pojem označovaný u nás už zhruba padesát let souslovím „informační politika“ se v průběhu posledních dvaceti let co do obsahu podstatným způsobem změnil. Jeho uplatňování ještě...