Prihovor

Speech

Vážení  čitatelia,

aj posledný štvrťrok tohto roku bol bohatý na množstvo podujatí a noviniek.

Knihovnícka legislatíva,  informačné zdroje,  knižničné zbierky, knižnično-informačné služby, vzdelávanie zamestnancov knižníc, architektúra knižníc, ochrana knižničných fondov či digitalizácia sú kľúčové slová, ktoré boli témami na konferencii Knižnice 2012. Zazneli na nej mnohé zistenia a závery významné pre ďalší rozvoj slovenského knihovníctva a prípravu nového strategického dokumentu na roky 2014 – 2020, preto Vám ponúkame výťah hlavných myšlienok jednotlivých vystúpení ako aj Vyhlásenie účastníkov konferencie.

Knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie aktívne reagujú na vývoj nových technológií. Ten ich núti poskytovať svojim čitateľom stále nové služby, ktoré kráčajú s nimi v ruka v ruke. V takejto súvislosti  vznikol aj projekt Knihovny.cz, ktorý umožní získať prístup k požadovaným dokumentom na základe centralizácie služieb a databáz jednotlivých knižníc.  Táto idea je súčasťou Koncepcie rozvoja knižníc ČR na roky 2011.

O plánoch a prioritách Slovenskej národnej knižnice v Martine, ale aj slovenského knihovníctva hovoríme s Katarínou Krištofovou, novozvolenou generálnou riaditeľkou SNK v Martine.

 „Realizácia projektov z európskych fondov môže fungovať aj bez administratívnych problémov a stohov papiera…” takto nádejne začína článok o príprave nového rámcového programu HORIZON 2020. Okrem neho približujeme aj ďalšie schválené projekty zo štrukturálnych fondov. 

Manažment, marketing a propagačné aktivity majú svoje stále miesto na stránkach nášho časopisu. Jedniou z nich je aj úspešná kampaň “Do knižnice.”

Organizujete podujatie? Zaregistrovali ste ho do „TAK“? Ak nie, prečítajte si príspevok o tlačovej agentúre knižníc … a mnoho ďalších zaujímavých informácií.

Rok 2012  je jubilejným rokom pre Slovenskú asociáciu knižníc, ktorá spolu so Spolkom slovenských knihovníkov sú dôležitou súčasťou  slovenského knihovníctva. Prinášame Vám ich želania do nového roka 2013.

Príjemné čítanie praje

Vaša redakcia

 

Share: