Issue 4/2012

Open access, open science

Minské odporúčanie na otvorený prístup k vedeckým informáciám

Minské odporúčanie na otvorený prístup k vedeckým informáciám (Závery expertnej skupiny pre otvorený prístup z krajín východnej a strednej Európy)    UNESCO a Národná...

Interview

Rozhovor s... Katarínou Krištofovou (SNK)

Slovenská národná knižnica v Martine ako národná knižnica má dlhoročnú tradíciu a históriu. Takmer 190 rokov uchováva a sprístupňuje literárne bohatstvo slovenského národa. Jej...

Projects

Komunitárne programy na podporu výskumu a vývoja /Od 7. rámcového programu k Horizonu 2020

Komunitárne programy na podporu výskumu a vývoja Od 7. rámcovému programu k Horizontu 2020 Realizácia projektov zo európskych fondov môže fungovať aj bez administratívnych...

Projects

Národný projekt Digitálna galéria

Keď sa ma ľudia pýtajú, o čom je projekt Digitálna galéria, a ja im štandardne odpovedám, že je primárne o digitalizovaní zbierkových predmetov výtvarného umenia, reakcie sú rôzne....

Infomix

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Dni európskeho kultúrneho dedičstva Počas mesiaca september si aj slovenská verejnosť pripomína význam kultúrneho dedičstva prostredníctvom tzv. European Heritage Days  (EHD). ...

Library management and marketing

Řízení lidských zdrojů v knihovnách

Řízení lidských zdrojů v knihovnách Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. V období dopadů ekonomické krize potřeba...

Science

Systém informácií o vede SK CRIS na štartovacej čiare

Čím viac sa blíži okamih odovzdania nového systému do prevádzky, tým častejšie dostávame od súčasných i potenciálnych používateľov otázky. Sú zamerané hlavne na dve oblasti:...

Library management and marketing

Do knižnice 2 - Nakazení čítaním

Celoslovenská kampaň Do knižnice 2 – Nakazení čítaním vznikla na základe pozitívnych reakcií verejnosti – knihovníkov, učiteľov, detí i mladých ľudí na kampaň Do...

Library management and marketing

Tlačová agentúra knižníc – jednoduchá cesta džungľou informácií / Celoslovenský knižničný portál pre čitateľskú verejnosť

Prečo portál pre čitateľov? Nápad na verejný portál pre čitateľov a návštevníkov knižníc sa zrodil už dávno a absencia celoslovenského knižničného portálu pre čitateľskú...

Library management and marketing

Testování uživatelů v Knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Knihovna není žádný podnikatelský subjekt, což ovšem neznamená, že ji komerční chování a veškeré marketingové a managerské trendy mohou minout. Knihovny tohle vše potřebují....

Projects

Harmonizácia informačných systémov

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ Európsky fond regionálneho rozvoja                     ...

Standards and standardization

Technická normalizácia – činnosť TK 69

Na Slovensku sú pojmy technický predpis a technická norma definované práve zákonom č. 264/1999 Z. z., a to v § 4 technický predpis, v § 5 technické normy, v § 6 tvorba, schvaľovanie a...

Bibliography

Problémy spracovania knižných typov dokumentov podľa typológie AACR2

Prvou základnou požiadavkou pri spracovaní bibliografického záznamu je správne určenie druhu dokumentu, aby bol vybraný správny štandard, podľa ktorého je potrebné spracovať...

School libraries

Podpore školského knihovníctva patrí mesiac október

Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc Po prvýkrát Slovenská pedagogická knižnica prijala v roku 2005 odporúčanie...

IFLA

IFLA WLIC 2012

V dňoch 11. – 17. augusta 2012 bol  v Helsinkách organizovaný Svetový kongres knižníc. Tento rok prekvapil veľkým počtom účastníkov (4 000, z toho 1 000 z Fínska) zo 120 krajín....

Library information systems

Jednotný knižnično-informačný systém už aj v Žilinskom kraji

Aby mohli knižnice plniť svoje základné funkcie, kráčať s dobou a uspokojovať potreby všetkých čitateľov, musia nielen aktívne dopĺňať svoje fondy, ale i skvalitňovať svoje služby....

Barrier-free libraries

Knihovna bez bariér

Článok je skrátenou verziou príspevku KNIHOVNA PRO VŠECHNY aneb Kšaft odcházející matky Zlaty Houškové zo zborníka konferencie Knihovny současnosti 2012. Bezbariérovost knihovny lze...

From events

Jubileum oslávené odborným podujatím

Šesťdesiate výročie a ďalšie dôležité míľniky Od zriadenia Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri Technickej univerzite vo Zvolene uplynulo už šesťdesiat rokov. ...

Introducing

Technológie pre uchovanie kultúrneho dedičstva

...

Introducing

Nová dimenze vyhledávaní ...

...

Side dish

Vianočný pozdrav

...

Science

Súťaž Európskej únie pre mladých vedcov 2012

Európska únia v roku 1989 po prvý krát vyhlásila súťaž pre mladých vedcov s úmyslom motivovať mladých ľudí, aby sa venovali vede a prípadne sa vydali na dráhu výskumného...

Infomix

Svetový deň audiovizuálneho dedičstva

Filmy, rozhlasové a televízne programy, audio- či videozáznamy. Patria ku kultúrnemu dedičstvu tak ako knižné dokumenty, výtvarné diela alebo historické pamiatky. Práve z tohto dôvodu sa...

Infomix

Noc výskumníkov

Vedci a veda všeobecne je stále v očiach verejnosti vnímaná ako niečo vzdialené reálnemu svetu a príliš upäté. „Búrať“ tieto mýty sa snažia aktivity pre popularizáciu vedy v...

From events

Brána k vedeckému poznaniu otvorená I. - IV.

Podujatie je organizované v rámci implementácie národného projektu NISPEZ1, realizovaného v rámci Operačného programu Výskum a vývoj (VaV). Primárnym cieľom konferencie je pred odbornou...

Speech

Prihovor

Vážení  čitatelia, aj posledný štvrťrok tohto roku bol bohatý na množstvo podujatí a noviniek. Knihovnícka legislatíva,  informačné zdroje,  knižničné zbierky,...

Main Articles

Slovenské knihovníctvo pod drobnohľadom

Vzhľadom na to, že konferencia KNIŽNCE 2012 bola komplexne zameraná na problematiku súčasného stavu slovenského knihovníctva a príspevky sú v plných textoch dostupné...

Main Articles

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 Knihovny pro EVROPU 2020

  Počátkem ledna 2012 schválila česká vláda Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 až 2015 včetně internetizace knihoven (Usn. vlády č. 28 z 11. 1. 2012)[1]....

Main Articles

Centrální portál českých knihoven

Již dnes nabízejí české knihovny kromě tištěných dokumentů svým uživatelům řadu databází, obsah digitálních knihoven a dalších informačních zdrojů. Tyto služby jsou však...

Advertisement

LANius s.r.o. 1

Advertisement

SVOP 1