PODPORA ETICKÉHO A TRANSPARENTNÉHO PUBLIKOVANIA VO VEDE: ORIGINALITA A JEJ HORIZONTY/SUPPORTING ETHICAL AND TRANSPARENT PUBLISHING IN SCIENCE: BEYOND ORIGINALITY

Science Communicationanti-plagiarism systempublishing ethicsscientific communication

 

Príspevok prezentuje krátky pohľad na problematiku originality vo vede v rovine vedeckého publikovania. Etické a transparentné publikovanie je predmetom záujmu tak v rovine teoretickej reflexie, ako aj vývoja a používania praktických riešení na kontrolu originality výsledkov vedeckého výskumu. Prinášame niektoré teoretické pohľady na vyššie uvedené okruhy otázok, ako aj výberový prehľad praktických riešení v podobe dostupných antiplagiátorských systémov.

 


SUPPORTING ETHICAL AND TRANSPARENT PUBLISHING IN SCIENCE: BEYOND ORIGINALITY

The paper presents a brief look at the issue of originality in science at the level of scientific publishing. Ethical and transparent publishing is of interest both in theoretical reflection and in the development and use of practical solutions to control the originality of scientific research results. This contribution mentions some theoretical perspectives on the above issues, as well as a selection of practical solutions in the form of available anti-plagiarism systems.

PODPORA ETICKÉHO A TRANSPARENTNÉHO PUBLIKOVANIA VO VEDE: ORIGINALITA A JEJ HORIZONTY

Share:
Issue content