Sociální inovace v českých knihovnách │ Social Innovations in Czech Libraries

Librarieslibraries

Knihovny ve 21. století získávají výraznou novou roli: roli komunitních center. Mění se i role knihovníků: „spíše než jako zdroje informací se uplatní jako kouči, mentoři, facilitátoři a učitelé. Měření výsledků je důležitější než měření výstupů. Primárním cílem knihoven je inteligentní komunita, a ne vysoké počty výpůjček.” (Aspen Institute, 2014). Nové role knihoven se promítají i do důležitých dokumentů na národní úrovni. Např. strategický dokument „Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017 – 2020 tuto novou roli reflektuje mimo jiné ve své kapitole „Priorita 2: Posilování role knihoven jako komunitních center”. Zároveň však neexistuje reálná praktická ani metodická podpora jak tohoto cíle dosahovat, a knihovny jej pojímají různě. Vnímáme proto potřebnost aktivit a podpory, které by knihovnám dodávaly kompetence, nástroje, metody i odvahu a motivaci pro práci s komunitami a na sociálně inovativních službách.


For some time libraries have been considered as much more than places where people can get documents and information. New functions and roles such as supporting and connecting local communities, helping people or groups that are threatened by social exclusion, or raising quality of life in neighborhood are being talked as well as realised. The project Social innovations in libraries is trying to understand and support such possibilities, to help libraries in mapping their situation and context, establishing new relationships and partnerships, understanding users, citizens and their needs, and in designing open and inclusive services, that would fulfill the concepts of social innovation, community library and democratic institution that is open, safe and welcoming truly to everyone.

Share:
Issue content