Význam kníh a čítania v súčasnej rodine │ The Importance of Books and Reading in Contemporary Family

Reading literacyreading literacy

Miesto čítania v súčasnej rodine je stále v ohrozenej zóne nepodstatných činností napriek zvyšujúcej sa vlne informácií o význame čítania pre rozvoj detí v rôznych médiách a webových stránkach o výchove. Čítanie stále nie je spoločensky a mediálne zaujímavé. Význam čítania pre intelektuálny, emocionálny a kreatívny vývoj svojich detí si uvedomuje veľmi malé percento rodičov a vychovávateľov. Nutné je však spomenúť, že toto percento sa v ostatných rokoch predsa len mierne zvyšuje. Tento mierny trend preto treba využiť a neustále propagovať čítanie a s tým prepojenú výchovu k dobrej, kvalitnej literatúre. Čítanie a neskôr spoločné čítanie je jednou z najdôležitejších vecí pre vývoj detí. Od rodičov sa vyžaduje čas. Čas na spoločné čítanie, čas vyhradený jedine pre svoje dieťa. V každom prípade je to, čo pre ich život v budúcnosti môžu urobiť, veľmi dôležité.


This article discusses the importance of reading for children’s development. It emphasizes the role of parents in the relationship between children and books. At the same time, it highlights the positive impact of reading (or reading together) on mutual relationships, the development of the child’s personality, their creativity, self-knowledge, and individuality. The article discusses the different stages of a child’s development and the relevant literature for them – from infancy, toddler to reading on their own. It also mentions the importance of libraries, bookstores and book fairs.

Share:
Issue content