Inteligentné technológie, inteligentné telefóny a hodinky, inteligentná domácnosť, inteligentné mestá … Je najvyšší čas začať budovať inteligentné knižnice! …

Speech

 

Inteligentné technológie, inteligentné telefóny a hodinky, inteligentná
domácnosť, inteligentné mestá…

Je najvyšší čas začať budovať inteligentné knižnice!

 

Prívlastkom inteligentný alebo smart sa už dnes označuje všeličo … Poukazuje sa tým najmä na flexibilitu, prispôsobivosť, automatické nastavovanie procesov, ktoré sa dosahujú prostredníctvom najmodernejších technológií.

Smart technológie sú dnes akcelerátorom, ktorý hýbe svetom komerčných podnikov, ich fungovaním, riadením, logistikou a výrazne ovplyvňuje ich zisky. Tento trend však neobchádza ani knižnice a knižničnú prax. Inteligentná knižnica je výsledkom najnovších úspechov výskumu v oblasti počítačov a internetu. Aktívne vníma potreby používateľov a kombinuje tzv. big data, s cieľom poskytovať používateľom čo najvhodnejšie personalizované služby. V tomto procese sa úlohou číslo jedna stáva prelomenie bariéry medzi tzv. backend systémami a službami tradičných knižníc a dosiahnutie vzájomného prepojenia a dôvery medzi nimi. Implementáciou inteligentných technológií a riešení sa knižnica stáva pre používateľa služieb dostupná kedykoľvek – aj bez personálu a v konečnom dôsledku si ju používateľ môže prispôsobovať vlastným potrebám. Technológie umožňujú diaľkové ovládanie knižničných budov vrátane automatických dverí, osvetlenia, samoobslužných kioskov a verejných počítačov, čo znamená výrazné rozšírenie otváracích hodín knižnice a využívanie jej služieb väčším počtom ľudí v čase, ktorý je pre nich vhodný.

Cieľom inteligentných knižníc je byť neoddeliteľnou súčasťou inteligentnej a inkluzívnej spoločnosti a prispieť k jej rozvoju. Pri nastavovaní zmien v celom knižničnom systéme – pri transformácii tradičnej knižnice na inteligentnú, nesmieme zabudnúť, že vzdelávanie a verejné služby sú základom inkluzívnej spoločnosti, hlavným nástrojom na odstraňovanie nespravodlivých nerovností. Implementáciu čoraz sofistikovanejších technológií a umelej inteligencie je preto potrebné uskutočniť tak, aby bola knižnica naďalej platformou sociálnej inklúzie v spoločnosti, nie naopak.

Plnenie náročných úloh, ktoré na zamestnancov knižníc čakajú, si vyžaduje, aby tiež boli smart, vedeli sa flexibilne adaptovať na tento trend a dynamické zmeny, ktoré so sebou prináša, vedeli hľadať inteligentné riešenia, využívať nové technológie a správne ich aplikovať do služieb knižnice. Byť smart ide ruka v ruke so vzdelávaním v oblasti smart technológií. Jedným z pilierov systematickej práce na osobnom a profesionálnom rozvoji každého knižnično-informačného špecialistu sa snaží byť odborný seminár TLIB. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici vás srdečne pozýva na jeho ďalší ročník, ktorý sa uskutoční v dňoch 20. – 21. mája 2019. Dozviete sa viac o smart technológiách a ich využití v knižniciach (teoretických východiskách, ale aj praktických skúsenostiach knižníc, o vzdelávaní knihovníkov v oblasti smart technológií, ale aj o možnostiach a formách vzdelávania verejnosti v tejto oblasti).

PhDr. Blanka Snopková
(riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici)

 

Share: