Issue 1/2019

Introducing

Mobilná aplikácia SKN – Corvus / Mobile Application of Slovak Library for the Blind in Levoca SKN – Corvus

  Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči pripravila pre používateľov digitálnej knižnice mobilnú aplikáciu           SKN – Corvus,...

Library Profession

O zlepšovaní digitálnych kompetencií knihovníkov / Improving the Digital Competencies of Librarians

  S cieľom zlepšiť digitálne zručnosti knihovníkov zorganizovala Slovenská poľnohospodárska knižnica v Nitre 5 dňový kurz. Východiskom pre tvorbu obsahu kurzu sa stal The Digital...

Preserving cultural heritage

Na ceste k pamäti: Projekt Nový fonograf vstupuje do druhého roku svojej existencie / Reconstituting Memory: New Phonograph Enters its Second Year

  V máji roku 2018 začal fungovať projekt Nový fonograf, ktorý vznikol pri Národnom múzeu ČR s cieľom vyvinúť, otestovať a zaviesť vhodné postupy, ktoré budú riešiť komplexnú...

Open access, open science

Prvý slovenský inštitucionálny repozitár registrovaný v OpenDOAR a ROAR / The First Slovak Institutional Repository registered in OpenDOAR and ROAR

  V predkladanom odbornom príspevku analyzujeme narastajúci počet digitálnych open access repozitárov v štátoch susediacich so Slovenskou republikou, pričom sa priamo opierame o dáta...

Bibliography

Medzinárodné štandardné identifikátory a systémy trvalej identifikácie informačných entít: Krátky úvod / International Standard Identifiers and Systems of Permanent Identification of Information Entities: A Brief Introduction

  „Globálne informačné univerzum“, ako pomenoval WWW jeho tvorca T. Berners-Lee, rozšírilo portfólio informačných entít vyjadrovaných rôznymi atribútmi a reláciami medzi nimi....

Libraries

Academic Librarians and Research Data Services: Attitudes and Practices

  Becoming a partner in the research process and enabling access to the scholarship of e-science is a natural evolution of the traditional roles of academic libraries. Managing research data can...

Libraries

Knižnica ako platforma kreatívneho priemyslu v 21. storočí / Library as a Creative Industry Platform in the 21st Century

  Vďaka technologickému pokroku, rozvoju nového typu médií, komunikačným technológiám, prechodu na digitálne služby sa za posledných 25 rokov dosiahol nebývalý pokrok aj v oblasti...

Speech

Inteligentné technológie, inteligentné telefóny a hodinky, inteligentná domácnosť, inteligentné mestá ... Je najvyšší čas začať budovať inteligentné knižnice! ...

  Inteligentné technológie, inteligentné telefóny a hodinky, inteligentnádomácnosť, inteligentné mestá… Je najvyšší čas začať budovať inteligentné knižnice!  ...

Main Articles

Digitálne technológie v detstve súčasných dvadsiatnikov / Current Twentieth and Digital Technologies in their Childhood

  Príspevok prináša zistenia kvalitatívneho výskumu mileniálov (diskurzívna analýza naratívov o životnej ceste, 50 respondentov). Respondenti si spomínali na svoje informačné...