Príhovor / Address

Speech

 

Čtení je kulturním vetřelcem… ale s mnoha důvody

Nejprve jedna špatná zpráva: z neurologického hlediska je čtení civilizačně-kulturním vetřelcem. Představuje vzpouru historie proti lidskému mozku. Nemá v něm svůj vlastní genetický program; neděje se samo ze sebe, musíme si ho „uměle“ osvojit, naučit se ho. Učinili jsme tak jako lidstvo a učinit tak musí i každý sám za sebe (u nás od dob Marie Terezie). Vývojová matematika je neúprosná: druh homo sapiens sapiens se bez čtení, tedy písma, obešel v 98,8 % svého vývoje. Teprve až posledním 1,2 % svých dějin člověk funguje i jako homo legens. Nicméně – a teď přichází malá korekce – lidský mozek se s  ním díky své přizpůsobivosti dokázal vypořádat. „Číst jsme se naučili pouze díky pružné podobě našeho mozku“ (M. Wolffová).

A nyní už pár zpráv dobrých. Existuje několik důvodů, proč čtení důležité je.

Důvod humanistický (a tím i poněkud krasodušný): činí nás více lidskými. Umožňuje nám dovědět se, kým ze své podstaty jako lidé jsme.

Důvod psychologický (a tím i trochu odtažitý): dává nám možnost dozvědět se více i o nás samých. Stará se nám o sebereflexi.

Důvod sociologický (a tím i trochu neosobní): činí nás součástí vyšších celků, než jsme my sami – komunit, skupin a společností. Socializuje nás.

Důvod kulturální (a tím i poněkud deterministický): není důvod o tom přemýšlet, neboť jsme k němu civilizačně odsouzeni. A záleží pouze na nás, jaký si tento kriminál uděláme. Buď fešácký, nebo galeje. Zbavuje nás zbytečných dilemat.

Důvod antropologický (a tím i možná poněkud spekulativní): daleko jemněji strukturuje naši mysl, a tím nás vybavuje i k pozorování jiných jsoucen, než jsou knihy, časopisy, noviny. Učí nás vidět, třídit.

Důvod teologický (a tím i tak trochu načichlý mystikou): čtení je ve svých nejbytostnějších polohách duchovním aktem; Bůh chce, abychom ho vydobývali z písmen, slov, vět – jako nepřítomnou přítomnost. Učí nás být trpělivými.

Jak tedy tento souboj neurologie s kulturou a lidskými dějinami dopadl? Čtení si nás kulturně podmanilo, třebaže neurologicky pro to nebyl žádný důvod. Vzalo nás do kleští, ale nám se v tomto sevření docela zalíbilo. A nezdá se, že by to bylo jen z důvodů kulturně masochistických.

   

Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.
travnicek@ucl.cas.cz
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

   

Share: