Issue 2/2018

Introducing

Vyhlásenie súťaže KNIŽNICA ROKA 2018 / Library of the Year Award

  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súlade so štatútom súťaže Knižnica roka, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2018, vyhlásilo 1. ročník súťaže Knižnica roka....

Events

Konferencia INFORUM – štvrťstoročie inšpirácie / INFORUM 2018

  Už štvrtý rok má naša redakcia možnosť stať sa súčasťou medzinárodnej konferencie INFORUM, ako jej mediálny partner. A tak sme sa aj počas 24. ročníka tohto podujatia snažili...

Digital content

Virtual learning environment: the Virca-based Model of the Ancient Library of Alexandria

  Our research objective is to invent, implement and gradually improve a three-dimensional virtual library model. We selected some prominent authors who represented the ancient Greek poetry and...

Open access, open science

Web of Science Core Collection – prémiový zdroj relevantních vědeckých informací / Web of Science Core Collection – Premium Source of Relevant Science Information

  Citační databáze Web of Science patří mezi nejvýznamnější zdroje vědeckých informací. Článek, který vám předkládáme, vás stručně uvede do problematiky této citační...

Open access, open science

(Otvorený) Prístup na Slovensku (otázky a výzvy) / (Open) Access in Slovakia (issues & challenges)

  Publikovanie výsledkov vedeckého výskumu je zavŕšením neľahkého procesu hľadania odpovedí na otázky postavené pred vedu našim každodenným životom. Zároveň je však len...

Information Education

Inovace kurzu kreativní práce s informacemi: od klasického pojetí k webovému kurzu /Course Creative Work with Information: from the Cassic concept of e-learning to the Web course

  Článek popisuje způsob fungování, tematickou obsažnost i strukturu kurzu Kreativní práce s informacemi. Ukazuje, jakým způsobem může být proces kreativní práce s informacemi...

Information Literacy

Čítajme deťom 20 minút každý deň! / Week of Reading to children within the Framework of the Project „Vysehrad (Vysegrad) is Reading to Children“

  Radi by sme vám predstavili projekt „Vyšehrad číta deťom“, jeho organizátorov, praktické rady k čítaniu a v neposlednom rade aj výber detskej literatúry z krajín Vyšehradskej...

Information Education

Rozhovor - iSchools / Interview - iSchools

                                       Answers by Michael Seadle, Executive Director of the...

Library Profession

Pedagogické kompetence učícího knihovníka se zaměřením na dimenzi sebereflexe / Pedagogical competences of a teaching librarian focusing on self-reflection

  Příspěvek se teoreticky zabývá pojetím edukačních kompetencí učícího knihovníka jednak v kontextu (české) Koncepce rozvoje knihoven na léta 2017-2020, jednak v návaznosti na...

Library Profession

Ochrana osobných údajov podľa GDPR v podmienkach knižníc / Personal Data Protection under Conditions of Libraries in accordance with the GDPR

  Osobné údaje sú dôležitou súčasťou života každého človeka a predstavujú tú najosobnejšiu sféru ľudského bytia. Ich ochrana pramení predovšetkým z Ústavy  Slovenskej...

Speech

Príhovor / Address

  Čtení je kulturním vetřelcem… ale s mnoha důvody Nejprve jedna špatná zpráva: z neurologického hlediska je čtení civilizačně-kulturním vetřelcem. Představuje vzpouru historie...

Main Articles

Prečo by aj (budúci) znalostní pracovníci, experti a výskumníci mali čítať beletriu: kultúrnocivilizačné kontexty výsledkov jedného výskumu /Future Knowledge Workers, Experts and Scientists should read Fiction: Results of the Reading Research ...

  V roku 2017 bola Slovenská asociácia knižníc gestorom reprezentatívneho výskum mládeže, ktorý ukázal, že až 38,9 % žiakov nečíta beletriu (55,2 % chlapcov a 22,8 % dievčat). V...