Inovace kurzu kreativní práce s informacemi: od klasického pojetí k webovému kurzu /Course Creative Work with Information: from the Cassic concept of e-learning to the Web course

Information Educationinformation education

 

Článek popisuje způsob fungování, tematickou obsažnost i strukturu kurzu Kreativní práce s informacemi. Ukazuje, jakým způsobem může být proces kreativní práce s informacemi interpretován v kontextu knihovním i pedagogickém, z jakých témat je možné ho složit a také to, jakým způsobem souvisí s kritickým myšlením nebo technologiemi.

 


 

The paper describes the way of functioning, the thematic content and the structure of the course Creative work with information. It shows how the process of creative work with information can be interpreted in the context of both library and pedagogical, on what topics it can be composed, and how it is related to critical thinking or technology.

 

Share: