Príhovor / Address

Speech

 

Milí naši čitatelia,

už ste stihli zbilancovať, čo vám končiaci rok profesijne i osobne dal a vzal a pripraviť si predsavzatia do toho nového? Týmto myšlienkovým pochodom prichádzajúcim tradične na prelome rokov sa zrejme nevyhne nikto. Podstatné však je, aby ich výsledok priniesol pozitívne myšlienky a nové inšpirácie. Malá rekapitulácia im môže len pomôcť.

Aj nás v redakcii zlákalo, tak trochu sa poohliadnuť za tým, čo sme vám, naším čitateľom počas roka prostredníctvom článkov v časopise priniesli a aké, budú témy, na ktoré sa máme pripraviť.

Počas roka sme sa zamerali predovšetkým na stále aktuálnu a neustále vyvíjajúcu sa problematiku digitalizácie a digitálneho obsahu. Hovorili sme o službách digitálnych univerzitných repozitároch, trendy v súčasnej digitalizácii sme priblížili prostredníctvom pracovísk v Univerzitnej knižnici v Bratislave alebo Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku. Priniesli sme pohľad na súčasné digital humanities v Čechách, ale predstavili sme aj novú službu Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči v podobe digitálnej fonotéky pre nevidiacich.

Otvorený prístup, téma ktorá je takpovediac stále viac a viac otvorená a rezonuje v rôznych odborných diskusiách. Aj my sme mali záujem priniesť niečo „zo súčasnej kuchyne“ Open Access. Venovali sme sa témam predátorských praktík v rámci OA a tiež prepojeniu otvoreného prístupu s významným európskym programom na financovanie výskumu a inovácií Horizont 2020.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), vydavateľ nášho časopisu, je Národným referenčným bodom pre OA politiku Európskej komisie na Slovensku, a zároveň má zriadenú aj Kontaktnú kanceláriu pre OA. Kolegovia z tejto kancelárie predstavili tento rok novú webovú stránku pre otvorený prístup na Slovensku a poskytli nám informatívny článok k jej obsahu aj cieľom. V aktuálnom čísle prinášame článok k národnému workshopu projektu OpenAIRE, do ktorého je CVTI SR zapojené.

Podujatia sú významným priestorom pre zdieľanie skúseností a získavania informácií priamo z praxe. Ako mediálny partner sme sa už tradične zapojili do konferencií INFOS
2017, INFORUM 2017 a MEMORY 2017. Priniesli sme však aj informácie z Informačných
interakcií, Bibliosfér či Bobcatsss, tentokrát vo fínskom Tampere.

Veríme, že témy, ktoré sme tento rok vďaka aktívnemu prístupu našich autorov mohli priniesť, boli rozmanité a informačne obohacujúce. Chceme tak touto cestou poďakovať všetkým prispievateľom za ich odborný pohľad, ktorý cez svoj článok čitateľom ponúkli. A vám čitateľom poďakovať, že ste súčasťou našej redakčnej rodiny.

Prajeme Vám krásny a inšpiratívny rok 2018.


 

 

Share: