Issue 4/2017

Introducing

NAUTILUS – Pomáhame sprístupniť informácie už raz nájdené / NAUTILUS

Nemusíte byť študentom, aby ste potrebovali nájsť nejaké informácie. My v škole pracujeme prevažne s digitálnymi knižnicami. S radosťou sme preto prijali správu o tom, že vďaka...

Events

Informačné interakcie 2017: prehľad príspevkov / Information interactions 2017: review of the contributions

Dňom 17. októbra 2017 o 9.00 hod. sa v konferenčnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave otvoril ďalší ročník medzinárodnej konferencie Informačné interakcie v spolupráci Katedry...

Gray literature

Impact of disruptive technologies on grey Literature management

Analysis of disruptive information technologies (IT) is based on five 2017 reports, issued by several leading international consulting companies with a special interest in researching the impact of...

Digitalization

Meta data – guide to digital information and deep Web Word

Digital information is one of significant factor of modern word. From one hand they contribute to unbelievable data volume growth, but from the other they are guides to valuable information, which...

Science Communication

The Place of the Book and of information in the domain of Scientific communication in 21st century Poland: New tasks for Academic Librarians

The objective of this article is to describe new tasks faced by Polish academic librarians and information science workers as a consequence of the development of scientific information and the Web...

Events

Národný workshop OpenAire / National Workshop OpenAire

Dňa 23. októbra 2017 sa uskutočnil v Centre vedeckotechnických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave národný workshop, ktorý zorganizovalo CVTI SR vďaka podpore projektu OpenAIRE. National...

Events

MEMORY 2017 – spoločná reflexia hodnôt / MEMORY 2017

Druhý ročník konferencie MEMORY 2017 opätovne ukázal, aký veľký je potenciál pamäťových a fondových inštitúcií. Tak, ako ho každý archív, múzeum či knižnica reprezentujú...

Events

Členský míting euroCRIS tentokrát v Bratislave / Membership meeting eurocriS this time in Bratislava

Pravidelný strategický členský míting medzinárodnej organizácie pre výskumné informácie euroCRIS, ktorý sa koná každoročne v jesennom období a vždy v inom európskom regióne, sa...

Open access, open science

Moving from Big deal Negotiations to making Agreements for Open Access to research Publications in Sweden: the Bibsam consortium Approach

How can Sweden reach full open access to all research output by 2026? What is needed to achieve an overview of the total cost of publication – including both publishing and subscription costs –...

Information Literacy

Datová (informační) gramotnost a výzkumná data / Data (information) Literacy and research data

Příspěvek představuje pojem datová gramotnost a souvislost datové gramotnosti s informační gramotností zejména v kontextu výzkumných dat. Dále uvádí soubor kompetencí, které jsou s...

Libraries

Wikipedie ve Vědecké knihovně v Olomouci / Wikipedie in Research Library Olomouc

Internetová encyklopedie Wikipedie je beze sporu nerozsáhlejším encyklopedickým projektem všech dob. Její anglická verze měla na konci října 2017 téměř 5,5 miliónu hesel. Její o něco...

Information Behaviour

Modely informačného správania v kontexte cieľov projektu HiBer (1. časť) / models of information Seeking Behavior in the context of the HiBer Project Objectives (Part 1)

Katedra knižničnej a informačnej vedy (ďalej KKIV) Filozofickej fakulty UK v Bratislave je jedným zo spoluriešiteľov výskumného projektu APVV 0508-15 pod názvom HIBER – Human Information...

Speech

Príhovor / Address

  Milí naši čitatelia, už ste stihli zbilancovať, čo vám končiaci rok profesijne i osobne dal a vzal a pripraviť si predsavzatia do toho nového? Týmto myšlienkovým pochodom...

Main Articles

Vnímanie informačného prostredia vedcami: vybrané výsledky výskumu / Perception of information environment by Scholars: Selected results of a Study

V príspevku sa vymedzujú pojmy informačné prostredie a informačná a znalostná infraštruktúra v súvislostiach s výskumami informačného správania vedcov. Uvádzajú sa vybrané výsledky...