INFOS 2017 – Aj knižnice „chcú revolúciu“ / INFOS 2017

Eventslibrarianshiplibrariesevents

Tradičná konferencia a možno pre knihovnícku obec tak trochu netradičná hlavná téma diskusie. INFOS 2017 sa pýtal na výzvy 4. priemyselnej revolúcie pre knižnice a na ich transformáciu v tomto aktuálnom procese. A týka sa vôbec priemyselná revolúcia knižníc?


INFOS 2017

Traditional conference and for the librarians maybe non-traditional main topic for a discussion. INFOS 2017 had asked about the challenges 4. industrial revolution for a libraries and their transformation in this current process. And at all … 4. industrial revolution relate to libraries?

Share: