Digitálna fonotéka pre nevidiacich / Digital Sound recordings Library for the Blind

Introducingdigitalizationdigital contentlibrary users

Na konci roka 2016 sme v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu začali pracovať na zaujímavej digitálnej službe pod názvom Digitálna fonotéka pre nevidiacich.

Vo februári 2017 sme sprístupnili pre našich čitateľov aplikáciu na prehrávanie digitalizovaných gramofónových platní. Aplikácia umožňuje prístup k službe Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach (ŠVK) pre zdravotne postihnutých používateľov. V rámci tejto služby ŠVK sprístupnila 4 677 digitalizovaných gramofónových platní, na ktorých je vyše 41 000 nahrávok vážnej, populárnej, ľudovej hudby, nahrávky hovoreného slova či rozprávky.


Digital Sound recordings Library for the Blind

Slovak library for the blind of Matej Hrebenda in Levoča (SKN) enabled to its readers access to the playback application of digitized gramophone records. Application allows to users with disabilities an access to the services of State scientific library (ŠVK) in Košice. Within this service ŠVK provided 4677 digitalized gramophone records, including more than 41000 recordings of classical, popular and folk music, spoken word or fairy tales. Windows application allows off-line listening to audio recordings, with possibility to search by title, artist or year of publication. Application uses Play Ready technology from Microsoft, which protects recordings from unauthorized use, through the licence for a particular user’s computer. As the licenses expire after a year of downloading, we can speak about digital borrowings. Through the windows store, we can instal this windows application for free. Program for playback of digitalized gramophone records also includes a shortKeys, and it’s optimized for the blind. Legitimate users have an access to digitalized gramophone records by the same name and password, which use for an access to other services of digital library. In cooperation with State scientific library in Košice, this year we want to provide another thousands of records to expand a digital sound recordings library. A piece of news For users of mobil devices iOS and Android will be a new mobil application for playback of digitized gramophone records.

Share: