Knihovny a e-learning / Libraries and e-Learning

E-servicese-learningelectronic services

Mnohé knihovny již v současné době reflektují změny v podobě transformace společnost, kterou lze označit jako společnost informační. Informační a komunikační technologie (ICT) umožňují v oblasti uchování, sdílení a zprostředkování dříve nemožné, na druhou stranu kladou na jednotlivé aktéry větší nároky. Tyto nároky jsou kladeny i na knihovny, které se na základě požadavků současné společnosti transformují na Knihovny 3.0, které poskytují jak personalizovaný přístup k jednotlivým požadavkům, tak edukační prvek po vzoru učícího knihovníka. V tomto článku chceme na příkladu Ústřední knihovny Univerzity Karlovy představit možnosti knihovny, která kromě tradičních knihovnických činností vystupuje také jako informační, technologické, edukační a metodologické centrum se snahou o personalizaci přístupu k učení pomocí e-learningu a specifických e-learningových
nástrojů.


Libraries and e-Learning

Many libraries already now reflect the changes in the form of transformation of society, which can be described as an information society. Information and communication technologies (ICT) allow previously impossible in the field of preservation, sharing and mediation. On the other hand these changes place greater demands on individual actors. Based on these changes, libraries are transforming into Libraries 3.0 which provide both personalised solutions to individual requirements and also educational element. In this article we want to showcase how Central Library of Charles University deals with this transformation by engaging personalised approach to learning with using and maintaining specific e-learning tools.

Share:
Issue content