Služby digitálnych univerzitných repozitárov s pridanou hodnotou / Services of digital repositories with a additional value

Digital contentacademic librariesdigital contentdigital repository

Cieľom príspevku je priblížiť možnosti využitia digitálnych univerzitných repozitárov s dôrazom na takzvané služby s pridanou hodnotou. Tieto služby slúžia na rozšírenie štandardného využitia repozitára na akademickej pôde, čo zvýši atraktivitu nielen pre publikujúcich vedeckých pracovníkov, ale i pre používateľov.


Services of digital repositories with a additional value

Aim of this paper is to outline the possibilities of using digital university repositories with an emphasis on so-called value-added services. These services serve to extend the use of a standard repository in academia, which will increase the attractiveness not only for publishing researchers but also for users.

Share:
Issue content