Issue 1/2017

Events

Ako informácie skvalitňujú život – konferencia Bobcatsss 2017 / How information to improve the life: conference Bobcatsss 2017

V dňoch 25. – 27. 1. 2017 sa vo fínskom Tampere konala konferencia Bobcatsss 2017, ktorú zastrešuje organizácia EUCLID (European Association for Library and Information Education and...

Events

Informačné interakcie 2016: prehľad príspevkov a zhodnotenie podujatia / The Information interactions 2016: review of the contributions and assessment of event

V poradí už štvrtý ročník konferencie s medzinárodnou účasťou a doktorandského metodologického semináru Informačné interakcie, organizovaných Katedrou knižničnej a informačnej vedy...

Managment and Marketing

Online marketing v akademických knihovnách – knihovna jako přítel na Facebooku / Online marketing of academic libraries – library as a Facebook friend

Článek seznamuje čtenáře se způsobem prezentace akademické knihovny na sociální síti Facebook (FB). Primárně poukazujeme na naše praktické zkušenosti s fungováním na FB, zabýváme...

Events

Bibliosféry: knihovnícke sféry dôverné / “Bibliosfery – librarianship confidential sphere”

Nie sú konferenciou ani workshopom. Organizátori pripravili inovatívny formát, ktorý nazvali Rozhovory o knižniciach. Podujatie sa konalo v termíne od 14. do 16. novembra 2016 a miestom...

Evaluation of Science

Alternatívne indikátory: výzva pre modernú bibliometriu / Alternative metrics: The challenge for a modern bibliometrics

Cieľom príspevku je uvedenie do problematiky altmetrie ako nového, alternatívneho spôsobu hodnotenia vedy popri tradičných bibliometrických metódach. Zameriava sa na otázku užitočnosti...

Digital content

Vývoj a prvý rok nového Webu umenia / The first year of new „Web umenia“ and it’s development

Prvé záznamy Centrálnej evidencie diel výtvarného umenia (CEDVU) boli v databáze CDS/ISIS zapísané v roku 1993, jeho webová nadstavba bola spustená v roku 2002. V roku 2008 nahradilo už...

Digital content

Súčasné trendy v digitalizácií a sprístupňovaní digitalizovaného obsahu v bratislavskej Univerzitnej knižnici / Current trends in digitization and access to digitized content the University library in Bratislava

Autor sa v článku zaoberá digitalizáciou knižných dokumentov, manažmentom digitalizačných projektov, spracovaním digitalizovaných dát, sprístupnením digitalizovaného obsahu a jeho...

Digital content

Projekt INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities / Project INDIHU – development of tools and infrastructure for digital humanities

V roce 2016 byl zahájen pětiletý projekt INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities. Koordinátorem je Knihovna AV ČR a na projektu s ní spolupracuje také Národní...

Digital content

Služby digitálnych univerzitných repozitárov s pridanou hodnotou / Services of digital repositories with a additional value

Cieľom príspevku je priblížiť možnosti využitia digitálnych univerzitných repozitárov s dôrazom na takzvané služby s pridanou hodnotou. Tieto služby slúžia na rozšírenie...

Speech

Mobilné telefóny v knižnici / Mobile phones in the libraries

Mobilné telefóny v knižnici Verejnosť vníma knižnice ako pamäťové inštitúcie s množstvom kníh, ktoré boli vydané počas mnohých desiatok rokov. Medzi dôležité úlohy knižnice...

Main Articles

Mobilné zariadenia a ich využitie pri navigácii používateľa v knižnici / Mobile devices and their use for users navigation in the library

GPS signál sme si už zvykli využívať pre navigáciu na cestách, avšak v uzavretých priestoroch to nie je možné, alebo je to veľmi nespoľahlivé. Preto sme skúmali iné spôsoby, ktorými...

Main Articles

Mobilné zariadenia a knižnice / Mobile devices and libraries

Mobilné zariadenia sa stali každodennou súčasťou života. Cieľom článku je priblížiť problematiku prezentovania knižníc v mobilných zariadeniach a ponúknuť inšpiráciu a riešenia,...