Vývoj a prvý rok nového Webu umenia / The first year of new „Web umenia“ and it’s development

Digital contentdigitalizationhistorical fundsmemory and fund institutionsportals

Prvé záznamy Centrálnej evidencie diel výtvarného umenia (CEDVU) boli v databáze CDS/ISIS zapísané v roku 1993, jeho webová nadstavba bola spustená v roku 2002. V roku 2008 nahradilo už dosluhujúce CDS/ISIS nové softvérové riešenie ISG CEDVU, postavené na Java a open source technológiách. V roku 2010 nasledovalo spustenie jeho nadstavby – online katalógu diel slovenských zbierkotvorných galérií pod názvom Web umenia. Už o tri roky neskôr sme sa začali obzerať po ďalších možnostiach vývoja Webu umenia, pre ktoré nestačili len ďaľšie „človekodni“. Outsourcovaný vývoj sme nahradili vývojom v rámci vlastného tímu, nový Web umenia sme spustili v polovici roka 2015.


The first year of new „Web umenia“ and it’s development

This article sums up one year of the “Web umenia” online catalogue – it’s development, transition from the predecessor and the knowledge and experience gainded over the time. The website providing access to more than 100.000 works of art held in slovak galleries has been developed by lab.SNG, a platform of Slovak National Gallery researching the possibilities of digital technologies in the gallery and museum context. The article deals with the open-source and agile approach deployed during the development, along with the user research which preceded the development phase. Current phase is illustrated with numbers of visitors, editorial content (collections, articles) and social networks used to promote the website.

Share:
Issue content