Ako bolo na treťom Knihovníckom barcampe?/The 3rd Librarian Barcamp?

Eventslibrary professionlibrarianshiplibrariesevents

Dňa 29. septembra 2016 sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave konal už tretí Knihovnícky barcamp. Podujatie organizujú mladí knihovníci z Bratislavy, ktorí chcú ponúknuť nielen knihovníkom, ale i širšej verejnosti odborné podujatie s neformálnou atmosférou, čo sa snažili vyjadriť aj ústredným sloganom podujatia #zapadni. V počte 141 účastníkov z rôznych kútov Slovenska a ich spokojné usmievavé tváre svedčili o tom, že medzi nás nielen zapadli, ale sa aj niečo naučili a zabavili sa.


The 3rd Librarian Barcamp?

The aim of the article is to inform library professionals about 3th Library Barcamp, which is organized by the unformal association of young librarians from Bratislava. Library Barcamp annually presents interesting topics and presentations in the field of librarianship, books, information technology, as well as in the area of reading and media literacy and various projects iplemented in Slovakia. The article offers answer, how should library looks like and what users need in current libraries.

Share: