Issue 4/2016

Events

Ako bolo na treťom Knihovníckom barcampe?/The 3rd Librarian Barcamp?

Dňa 29. septembra 2016 sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave konal už tretí Knihovnícky barcamp. Podujatie organizujú mladí knihovníci z Bratislavy, ktorí chcú ponúknuť nielen...

Events

Informačná gramotnosť a sociálna inklúzia: ECIL 2016/Information Literacy and Social Inclusion: ECIL 2016

Európska konferencia o informačnej gramotnosti sa tento rok konala 10. 10. – 13. 10. 2016 v Prahe. Ako každý rok, aj teraz predstavila hlavné trendy v oblasti teórie, praxe aj výskumu...

Social networks

Využívání sociálních sítí v knihovnické praxi – vizualizace dat/Using the Social Networks in Library Practice

Knihovnám se díky online sociálním sítím otevřel prostor nejen pro marketing a komunikaci se svými uživateli ,ale i pro upevňování jejich postavení a role ve společnosti, která se...

Information Behaviour

Google generácia žije v online svete/Information Behaviour of the Google Generation

Google generácia je pojem, ktorý sa rozšíril zároveň so sprístupňovaním internetu a jeho služieb širokej verejnosti. Zrodila sa nová generácia mladých ľudí a nech už ich označíme...

Digital content

Europeana Labs: a Place for Creativity and Innovation

Europeana Labs is the go-to platform for culturally minded developers and digital innovators. It provides a range of resources and services to get users building with cultural collections as quickly...

Open access, open science

Open Access týždeň/Open Access Week

Open Access týždeň sa uskutočnil tento rok v dňoch 24. – 30. októbra 2016 po celom svete. Išlo už o ôsmy ročník. Prvý sa uskutočnil v roku 2008 pod názvom Deň otvoreného prístupu....

Bibliography

Osoby so vzťahom k dielu, vyjadreniu, prezentácii alebo jednotke podľa RDA/Persons related to Works, Expressions, Manifestations and Items in RDA

Pravidlá RDA sú výsledkom snahy o zmenu tvorby bibliografických katalógov a zavedenie nových trendov v sprístupňovaní informácií v dynamicky sa meniacom prostredí moderných...

Libraries

Copyright – Democratic by Desing

Digitisation has transformed our world. Information is made available over the Internet and we carry the world in our pockets. On the other hand, the greater part of access to libraries is limited in...

Libraries

Diversity of Film Collections in Eastern European Public Libraries

In this paper we explored the extent of diversity of film collections of Eastern European public libraries in these cities: Krakow, Prague, Budapest, Ljubljana, Cluj, Zagreb. The catalogue records...

Digital content

3D tlač ako nástroj na zvýšenie gramotnosti – digitálnej, čitateľskej ... kreatívnej.../3D Print as a Tool for Increase a Literacy – Digital, reading ... Creative

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou je druhou knižnicou na Slovensku (po Miestnej knižnici v Devínskej Novej Vsi v Bratislave), kde bola predstavená 3D tlač, ako prostriedok pre...

Digital content

ProArc– open source řešení pro produkci a archivaci digitálních dokumentů/ProArc – Open Source Solutions for Digital Documents Production and Archiving

Produkční a archivační systém ProArc je volně dostupný nástroj na výrobu a editaci popisných, technických a administrativních metadat k digitalizovaným i born digital dokumentům....

Digital content

Digital Cooperation in the Digital Era

Digital cooperation between cultural institutions has a crucial meaning in the digital era. The National Library, leader of the Competence Centre for Digitization, coordinates the process of...

Digital content

Ako na certifikáciu repozitára podľa Data Seal of Approval/Certification of a repository Against the Data Seal of Approval

Cieľom príspevku je oboznámiť s kritériami hodnotenia digitálnych repozitárov podľa certifikácie Data Seal of Approval (DSA). Certifikát slúži ako „záruka“ dôvery pre dané...

Main Articles

Informační a publikační gramotnost mladých vědcù – začínajícich autorù/Information and Publication Literacy of Early Career Researchers

Informační a publikační vzdělání je významnou podporou pro cílovou skupinu mladých začínajících vědců, kteří na začátku své kariéry začínají budovat svou pozici v...

Main Articles

Vzdelávania v odbore knižničné a informačné štúdiá (LIS) v Európe

Prehľadová štúdia sa opiera o najnovšie výskumy vo vzdelávaní a výskume v odbore LIS. Na základe syntetických informačných zdrojov (Ángel Borego, IFLA Guide) opisuje počty a zaradenie...