Príhovor /Address

Speech

Akí sú naši noví používatelia? Predstavitelia najmladšej generácie, nazývanej generácia Z, či Google generácia, ktorí sa narodili do sveta počítačov, internetu, mobilov a iných „hračiek“. Sú medzi nim takí, ktorí objavili svet knižníc už v detstve, ale mnohí sa s ním zoznamujú až na vysokej škole.

Sú pre nás trochu záhadou. Možno je medzi nimi a nami, staršími knihovníkmi, veľká generačná priepasť. Možno im trochu málo rozumieme, nehovoríme úplne rovnakým jazykom. Možno sa navzájom podceňujeme. Oni preto, že sú zvyknutí napĺňať svoje informačné potreby rýchlo, jednoducho, niekedy dosť povrchne a, priznajme si, často bez nás.

My preto, že sú od nás o toľko mladší a nevedia všetko to, čo vieme my. My, myslím knižnice a knihovníkov. Vieme, že im máme čo ponúknuť, aj keď nemôžeme „konkurovať“ sociálnym sieťam, blogom, videám a hrám a iným online lákadlám. Napríklad, môžeme pomôcť lepšie sa zorientovať v súčasnom preplnenom „informačnom svete“, zvládať informačný stres či informačné preťaženie, učiť informačnej etike (a možno aj etikete), hovoriť o autorstve, o kvalite a dôveryhodnosti informácií.

Vieme poskytnúť prístup k obsahu, ktorý na webe len tak ľahko nenájdu, k špičkovým informačným zdrojom a ich službám. A čo im hlavne môžeme dať?

Krásne voňajúce knižky, ktorých papier pri listovaní šuští vždy trochu inou melódiou, ako aj tie, ktorých stránky sa obracajú tichučko, bez zvuku. Ak sa nám, spolu s učiteľmi a rodičmi, podarí odovzdať najmladším generáciám lásku ku knihám a k čítaniu, tak sa o ostatné snáď už báť nemusíme.

Mgr. Beáta Bellérová, PhD.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Slovenská poľnohospodárska knižnica

Share: