Issue 3/2016

Bibliography

Citujeme s Citace.com / We quote with Citace.com

Problematika citování a plagiátorství je stále aktuálnější, a to nejen na univerzitách. Zahrnuje od základní terminologie (citát, parafráze, kompilace, apod.), přes bibliografické...

Managment and Marketing

Knižnica = značka / The library = The brand

Knižnice pretrvávajú v čase. Kým rôzne firmy vznikajú a zanikajú, knižnice takýto osud nemajú. Ich úloha spoločnosti je elitárska. Sú to kultúrne, informačné a vzdelávacie...

Open access, open science

Súčasný stav politiky Open Access v krajinách v4 – versus Slovinsko / Currently status Open Access Policy in the v4 countries versus Slovenia

Hlavnou témou článku sú riešenia otvoreného prístupu na národnej úrovni, v porovnaní k výsledkom výskumu financovaného               ...

Libraries and Reader

Biblioterapia v praxi / Bibliotherapy in practice

Článok sa venuje téme biblioterapie a jej vplyvu na kvalitu života, ktorú som spracovala vo svojej diplomovej práci. Úvod článku obsahuje vysvetlenie pojmu biblioterapia a stav biblioterapie...

Libraries and Reader

Bibliotherapy from a Person-centered Perspective

Bibliotherapy from a Person-centered Perspective The paper aims to give a general overview of a person-centered basis for bibliotherapy services. It suggests to place emphasys on some of the...

Libraries and Reader

Efektivita služeb poskytovaných veřejnými knihovnami – případová studie české republiky/The effectiveness of the services provided by public libraries – a case study of the Czech republic Efficiency is

Efektivnost je v současné době velmi často diskutovaným pojmem a čím dál více se týká i veřejného sektoru. Teorie veřejného sektoru napovídá, že veřejný sektor, bohužel, zcela...

Library Profession

Knihovník ako informačný lektor / Librarian as an in information lecturer

Článok sa venuje téme informačného vzdelávania, ktoré je v knihovníckej praxi čoraz viac využívanou formou na zvýšenie informačnej gramotnosti používateľov knižníc. Už v minulosti...

Library Profession

Znalostní pracovníci a znalostné služby v knižniciach / Knowledge workers and knowledge services in the libraries

Článok sa venuje znalostným pracovníkom a znalostným službám v možnej pôsobnosti knižníc, trendom a možným pracovným kompetenciám znalostných pracovníkov. Popri informačných...

Information Literacy

Medzigeneračné a sociodemografické porovnanie digitálnej gramotnosti detí a rodičov na Slovensku /Intergenerational and socio-demographic comparison of digital literacy of children and parents in Slovakia

Príspevok je zameraný na medzigeneračné a socioekonomické porovnanie digitálnej gramotnosti na Slovensku. Charakterizuje sa oblasť digitálneho étosu a digitálneho prístupu, ktoré spolu s...

Information Literacy

Čitateľská gramotnosť žiakov so zrakovým postihnutím / Reading literacy for students with visual impairment

Hlavným cieľom predkladanej vedeckej štúdie je v teoretickej rovine popísať problematiku čitateľskej gramotnosti u žiakov so zrakovým postihnutím a v empirickej rovine prezentovať...

Speech

Príhovor /Address

Akí sú naši noví používatelia? Predstavitelia najmladšej generácie, nazývanej generácia Z, či Google generácia, ktorí sa narodili do sveta počítačov, internetu, mobilov a iných...

Main Articles

Češi jako čtenáři elektronických knih / Czechs as readers e-books

Národní knihovna ČR provádí od roku 2007 pravidelné reprezentativní celostátní průzkumy vztahu dospělépopulace ke čtení a knihovnám. V letech 2013 a 2014 proběhly obdobné průzkumy...

Main Articles

Vzdelávanie v odbore knižničné a informačné štúdiá / Education in library and Information Science

Na Žilinskej univerzite v Žiline v rokoch 2007 – 2015 riešili výskumníci Fakulty humanitných vied, Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva úlohy v rámci projektu Adaptácia...

Advertisement

Citace.com